Bildet viser Quisling i Borreparken under Borrestevnet 1943 i sort hvitt foto

Misbruk av våre kulturminner

Dette innslaget om gravfeltet på Borre er Midgards bidrag i markeringen av frigjøringsdagen 8. mai 2020.

Gravfeltet på Borre er ikke bare synlige levninger etter et viktig maktsenter fra yngre jernalder. Det er også åstedet for mange av Nasjonal samling sine pinsestevner før og under krigen. Ved å ta i bruk kulturminnene forsøkte partiet å skape en kobling tilbake til fortiden. Hensikten var å legitimere ideen om et nytt nasjonalsosialistisk Norge.

I dag er det samme tankegodset som ble bekjempet for 75 år siden, på full vei tilbake. Vi lever i en tid preget av falske nyheter, antidemokratiske holdninger og økende fremmedfrykt. Det er igjen viktig å stå opp for demokratiet, og ikke lukke øynene for den urett som ikke rammer oss selv.

I år er det 75 år siden frigjøringen. Vi får ikke anledning til å møte publikum med foredrag, samtaler eller blomsternedleggelser, men markerer på vår måte.

Vi som arbeider med Vestfoldmuseenes formidlingsopplegg «Det angår også deg» har tatt utgangspunkt i en lokal skjebne eller sted som knytter Holocaust til vårt nærmiljø. Denne ufattelige tragedien skjedde også her hvor vi bor og lever våre liv, og mange fikk ikke oppleve frigjøringsdagen 8. mai 1945. Dette er vårt bidrag til minne om dem.

Borrestevnet 1943 (album), Vidkun Quisling på talerstolen. Foto: Riksarkivet