Bildet viser Edvard Munchs maleri av en soloppgang i Åsgårdstrand.

N.C. Nielsens gate

Munchs eneste bilde av soloppgangen i Åsgårdstrand.

Edvard Munch skal skal ha leid rom i annen etasje i Astrup-gården, rett overfor selve motivet.

Gå i Edvard Munchs fotspor!
I vårt interaktive kart kan du gå i Edvard Munchs fotspor og se hvor i Åsgårdstrand maleren hentet motiver til flere av sine aller mest kjente kunstverk.
Interaktivt kart
Bildet viser Edvard Munchs maleri av en soloppgang i Åsgårdstrand.
Soloppgang i Åsgårdstrand (c) Munch-museet/Munch-Ellingsen Gruppen/BONO 2013