Nord-Norge-laget – Innflyttede nordlendingers forening

16. januar 1952 annonserte innflyttede nordlendinger i Tønsberg at de ønsket å stifte en egen forening.

Det var vanskelig for en innflyttet nordlending å få både jobb og husvære – og behovet for støtteforening for nye nordlendinger i byen var til stede.

I avisen kunne man lese: «Nordlendinger se her! Har du interesse av å starte et nordlandslag i Tønsberg, så møt i Svenneforeningens lille sal, den 16. januar kl. 19.30».

I den første møteprotokollen skriver en av initiativtagerne, Aase Richardsen: «Jeg må ærlig tilstå at det var med bange anelser jeg ruslet mot Svenneforeningen den kvelden, og noe høyere i hatten ble jeg ikke, da jeg kom dit og fant bare 4-5 mennesker i salen. Men den pessimismen kunne jeg spart meg, for før klokka var halv ni, var salen fylt».

Nord-Norge-laget ble en populær forening for innflyttede nordlendinger. En av lagets viktigste oppgaver var å arrangere fester og turer – og for mange ble sammenkomstene arrangert av Nord-Norge-laget en viktig sosial arena. Her møttes man jevnlig.

Laget arrangerte møljefest, julebord, hytteturer og båtturer. Når medlemmene i Nord-Norge-laget møttes til fest, var det den nordnorske kulturen som ble dyrket. Torsk, lever og rogn stod selvsagt på menyen. I det historiske arkivet etter foreningen står lengselen etter mørketid, lyse sommernetter og den nordnorske kulturen sentralt.

I arkivmaterialet kommer det klart frem at Tønsberg og Vestfold ikke var det verste stedet for en nordlending å slå seg ned. Flere innflyttere hadde seilt for Vestfold-rederier, både i hvalfangst og annen sjøfart.

Nord-Norge-laget i Tønsberg var aktive til 2006.

Arkivet etter Nord-Norge-laget er bevart i Vestfoldarkivet. Materialet er fra 1952 til 2006 og inneholder møtebøker, årsberetninger, korrespondanse, sanger og avisa Nordlys.

Se også: A-2280 – Pa 1069 – Nord-Norgeslaget, Svelvik

Bildet viser Nord-Norge-lagets logo, med midnattssol og Slottsfjellstårnet.
Arkivet etter Nord-Norgelaget er bevart i Vestfoldarkivet. Materialet er fra 1952 til 2006 og inneholder møtebøker, årsberetninger, korrespondanse, sanger og avisa Nordlys.