Nyttige julegaver fra Norsk Hydro

«Eventyret om aluminium» med videreforedling av råaluminium startet i 1919, og fabrikken i Holmestrand ble raskt Norges største innen videreforedling.

«Høyang-merket»

«Hvorfor ikke sette kjøkkenet istand med nyttige julegaver?»

«Praktisk, lettvint kjøkkentøy letter husmors arbeide.»

«Norsk fra først til sist.»

Sitatene er hentet fra en reklameplakat som ble utarbeidet i 1934 av Nordisk Aluminiumindustri i Holmestrand, i dag kjent som Hydro Aluminium.

Konkurransen fra utlandet på 1950-tallet ble hard og produksjonen måtte i større grad tilpasses et internasjonalt marked. I 1981 fusjonerte Nordisk med Årdal og Sunndal Verk AS, og det nye selskapet ble fem år senere kjøpt opp av Norsk Hydro.

Mest kjente av ferdigvareproduktene fra fabrikken er nok kokekar og kaffekanner med «Høyang-merket». I dag er største delen av produksjonen imidlertid halvfabrikater.

Fakta skulle øke salget

I desember mottar vi overveldende mengder med reklamemateriell. Mange har noe å selge og stadig nye markedsføringsmetoder blir utprøvd. Markedsføring var den gang som nå høyt prioritert. Annonser i aviser, magasiner og reklamefilm var nødvendig for å selge masseproduserte produkter direkte til kundene.

På 1920- og 1930-tallet ble det fokusert på aluminium som fremskrittets metall. Det var fakta og god produktinformasjon som skulle øke salget. Annonsekampanjene endret etter hvert fokus fra ren informasjon til å spille på livsstil og holdninger. Produktene skulle signalisere noe nytt og moderne.

I arkivet etter Hydro Aluminium, finnes en omfattende dokumentasjon av bedriftens markedsføringskampanjer opp gjennom årene, og viser oss endringene innen reklamefeltet. Produktene ble presentert på messer, utstillinger og i reklamemateriell både nasjonalt og internasjonalt.

Man forsøkte til enhver tid å tilpasse seg markedet og satset frisk på produktutvikling i tillegg til kvalitet, service og god kundekontakt.

Satset på husmødrene

Ettersom satsingen på produksjon av kjøkkenartikler økte, henvendte man seg i større grad til kvinner. Husmorrollen og matlaging ble fremstilt som viktig, og produktets funksjonalitet ble fremhevet. Gamle produkter ble videreutviklet i ny og mer tidsriktig design. Kjøkkentøyavdelingen var den største av ferdigvareavdelingene ved fabrikken, og navnet til tross, ble det her produsert alle slags aluminiumprodukter, blant annet meieriartikler, ølfat og utstyr til helsesektoren.

Bildet viser en annonse i svart/hvitt med tittelen «Lette julegaver» og bilder av kjøkkenartikler.
HUSMOR: Husmorrollen og matlaging ble fremstilt som viktig, og produktets funksjonalitet ble fremhevet.