Økonomen John M. Keynes i arkivene etter Bugge

Arkivet etter rederiet Niels Bugge AS er innholdsrikt, og spesielt den eldste delen av arkivet, som består av så vel forretningsmessig som privat dokumentasjon.

Bildet viser et dokument skrevet på skrivemaskin til Finn Bugge, signert Rupert Trouton.
FORRETNINGER: Brev fra Rupert Trouton til svigerfar Finn Bugge, datert 21. juni 1929.

Arkiver er vitnesbyrd om fortidige handlinger. Ikke bare vedtak og avtaler i forretnings- og organisasjonsliv, men også om forhold mellom mennesker i den private sfære. Gjennom å studere arkivet, nøster vi tråden og finner spor etter menneskelig aktivitet på mange plan.

Forretningsforbindelser i England

Bugge-familien fikk, blant annet gjennom ekteskapsinngåelser, forretningsforbindelser i England. Finn, sønnen til Niels som grunnla firmaet, giftet seg i 1901 med Mary Jane Jewell. I arkivet finnes privat korrespondanse og også selve ekteskapspakten hvor man ser fordeling av felles- og særeiemidler ved dødsfall og eventuell skilsmisse.

Senere ble økonomen Rupert Trouton, gjennom giftermålet med Finn og Janes datter Maude Edle i 1926, en del av familien Bugge. Trouton var født i 1897 i London, hvor faren var professor i fysikk ved byens universitet.

På grunn av dårlig helse, deltok ikke Trouton i ordinær militærtjeneste under 1. verdenskrig. Han fikk i stedet en stilling i finansdepartementet (Treasury), hvor han ble kjent med den kjente, britiske økonomen John Manyard Keynes.

Etter krigen begynte Rupert Trouton ved King’s College i Cambridge – på Keynes anbefaling. Keynes underviste der, og Trouton ble en av hans studenter.

Etter avsluttet studier i Cambridge i 1921, gikk veien videre til City i London – Storbritannias finanssenter. Der samarbeidet han med blant andre John Keynes, hvor de etablerte flere finansselskaper. Ett av disse, The P. R. Finance Company, fikk stor betydning for forholdet mellom de to økonomene.

Giftet seg etter noen måneders bekjentskap

Det var i august 1925 at Rupert Trouton ble kjent med Maude Edle Bugge. Moren var som kjent engelsk, og Maude gikk på skole i London – noe som i seg selv ikke var uvanlig for medlemmer av velstående, norske familier. Også Maud sine to yngre brødre studerte ved Cambridge.

Rupert Trouton delte leilighet med sønnen til en av Finn Bugges forretningsforbindelser, og det var gjennom denne forbindelsen at de to unge ble introdusert for hverandre. Etter noen måneders bekjentskap, giftet Rupert og Maude seg i februar 1926.

Ikke lenge etter ekteskapsinngåelsen, var Trouton involvert i sin norske svigerfar Finn Bugges forretninger. Troutons bidrag var i første rekke knyttet til internasjonale forhold og hvordan Bugges selskaper skulle oppnå en styrket finansiell stilling.

Personlig og profesjonelt vennskap

I 1928 inngikk Bugges selskap, AS Hektor, en avtale med det engelske selskapet Hector Whaling Company Ltd.. Rupert Trouton hadde spilt en viktig rolle i etableringen av sistnevnte selskap, og ble Hector Whalings første direktør.

John Keynes var trolig godt involvert i prosessen med etableringen av selskapet, og investerte i aksjer fra starten av. Også indirekte, gjennom andre selskaper hvor Keynes var hovedaksjonær, selskaper som igjen hadde aksjer i Hector Whaling Company, hadde Keynes finansiell innflytelse i Bugge-familiens virksomhet.

Keynes og Trouton hadde så vel et personlig som profesjonelt vennskap frem til Keynes død i 1946. Ikke bare hadde Keynes hatt stor innflytelse på Rupert Trouton, men også motsatt: « But it should also be quite clear that Keynes was influenced by Trouton on many decisions on the stock and commodity markets.» (s.21).

Keynes anså Hector Whaling for å være en suksess, og beholdt sine aksjer der frem til sin død. Også Keynes-familien og venner som hadde investert aksjer i selskapet, gjorde det samme.

Litteratur:

Basberg, Bjørn: “Keynes, Trouton and the Hector Whaling Company.” A personal and professional relationship, NHH 2015

Kilder:

A-1326 – N. Bugge AS. Arkivserie Pc – Kontrakter og personlige papirer L0001.
A-1326 – N. Bugge AS. Arkivserie Ea – Korrespondanse: Hvalfangst- og rederisaker L0039