Ordning av sparebankarkiver (2020)

Vestfoldarkivet har fått 200 000,- i støtte fra Sparebank 1 Stiftelsen BV for å systematisere og katalogisere arkivene etter Sandefjord sparebank, Sandar sparebank, Tjølling sparebank, Fredriksvern sparebank og Borre sparebank.

I januar 2020 mottok Vestfoldarkivet støtten på 200.000 kroner fra SpareBank 1 Stiftelsen BV til systematisering av arkivene etter sparebankene Sandar, Sandefjord og Borre. 

Bakgrunnen for prosjektet er at SpareBank 1 BV i Sandefjord våren 2019 ønsket å få overført sine bankarkiver fra Horten og Sandefjord til  Vestfoldarkivet. Arkivene var i en kaotisk tilstand, slik gamle arkiver ofte kan være etter mange år i kjellere og loft. En systematisering og katalogisering av materialet – i underkant av 74 hyllemeter – var nødvendig for å gjenopprette arkivenes kildeverdi.

Sparebankene har alltid hatt nærhet til mennesker, kultur- og næringsliv i et lokalsamfunn. Formålet med prosjektet er å dokumentere dette gjensidige samspillet gjennom bevaring av de unike kildene. Også bankene selv vil kunne ha glede av at egen historie blir bevart for ettertiden.

Marit Slyngstad står bak prosjektet, mens arkivmedarbeider Jørgen Strøm skal ha hovedansvaret for ordningsarbeidet.

En kvinne og en mann står inne i arkivmagasinet. De holder en stor sjekk.
Arkivar Marit Slyngstad og arkivmedarbeider Jørgen Strøm med sjekken fra Sparebank 1 Stiftelsen BV. Foto: Elin G. Smaavik.