Bildet i svart/hvitt viser Østre brygge i 1875.

Pakkhuset jubilerer

Visste du at den lave, grå og ganske uunselige bygningen ytterst på Vestre brygge har jubileum i år? 100 år gammelt er Pakkhuset blitt, men dagens jubilant skaper neppe de store overskriftene i byens avis eller blir stående i historien som eksempel på fremragende arkitektur.

Allikevel håper jeg at jubilanten fortsatt er med i bybildet i mange tiår fremover. At det blir stående som et symbol på en møteplass og en tid der dampskip og tog skapte liv i byen, og brakte med seg nye impulser og folk til Larvik.

Det skulle gå nesten 40 år

Da dampskipene begynte å gå langs kysten vår i 1827 var Stavern anløpshavn. Årsaken til det var mangelen på egnet brygge og de vanskelige havneforholdene i Indre havn i Larvik. Helt fra dampskipenes første anløp i Stavern og frem til Østre brygge sto klar i 1865, hadde det vært årevisse krav fra byens borgere og handelsmenn om å få bygget en egnet brygge for dampskip.

Det skulle imidlertid gå nesten 40 år fra de så røyken fra dampskipet første gang, til byen fikk sin første dampskipsbrygge. Med den nye bryggen steg antall skipsanløp raskt, og bare 11 år senere, i 1876, sto Vestre brygge klar til å ta imot passasjerer og gods.

Foruten passasjerer var det godstrafikken som dominerte. Med opptil 1.000 anløp i løpet av et år hopet det seg fort opp med gods på bryggene. Ikke alt ble hentet samme dag, og byens forretningsdrivere påpekte stadig behovet for en oppbevaringsplass for varene, som ellers kunne bli ødelagt ved å stå ute i dårlig vær.

Mye har endret seg, men Pakkhuset består

Dagens jubilant Pakkhuset ble vedtatt bygget i 1912. Ting har endret seg mye siden den gang. Godstrafikken forsvant sakte men sikkert fra Indre havn på 1950–1960-tallet, mens passasjertrafikken flyttet seg fra rutebåtene som trafikkerte mellom kystbyene, til ferjetrafikk over til Danmark.

Hele tiden har Pakkhuset stått der. Ny kledning og nytt tak har det fått, men det fantastiske er at bygningen har overlevd skriftende tider. Selv med tilpassing til dagens bruk har det beholdt hoveduttrykket fra den gang det tjente som lager for reisegods og varer.

Pakkhuset gjør kanskje ikke mye ut av seg, der det står ytterst på bryggen. Men det er et viktig symbol på en tid da Indre havn var knutepunkt for all trafikk til og fra Larvik. En tid da trafikken på havnen og jernbanen blomstret, og opphold på kurhotell allerede var en trend. En tid som knyttes sammen med dagen i dag, når byens befolkning på nytt søker ned til en sosial møteplass, til Indre havn.

Kilder

  • Hesselberg: Kjøpstaden Larviks kommunalpolitikk 1910-1916.
  • Aske og Stalsberg: Drømmen om en havn.
Les mer om Larviks byhistorie
Byhistorie
Bildet i svart/hvitt viser leskur på østre brygge i 1875.
På Østre brygge fantes kun et åpent leskur for folk og varer. Bildet er fra 1875.
Bildet i svart/hvitt viser Pakkhuset på Vestre brygge i 1920.
Pakkhuset på Vestre brygge i 1920.