Bildet viser Edvard Munchs anerkjente maleri «Pikene på broen».

Pikene på broen

«Broen» var en pælet gangbro, ferdigstilt i 1894, med dampskipsbrygge ytterst. Her skaper Munch sitt meste kjente mesterverk, «Pikene på broen».

«Pikene på broen» – selve symbolet på Munchs forhold til Åsgårstrand, som han malte i flere versjoner. «Broen» var en pælet gangbro, ferdigstilt i 1894, med dampskipsbrygge ytterst. Eiendommen Kiøsterudgården med de karakteristiske lindetrærne er også motiv i flere andre av Munchs malerier.

Gå i Edvard Munchs fotspor!
I vårt interaktive kart kan du gå i Edvard Munchs fotspor og se hvor i Åsgårdstrand maleren hentet motiver til flere av sine aller mest kjente kunstverk.
Interaktivt kart
Pikene på broen (c) Munch-museet/Munch-Ellingsen Gruppen/BONO 2013