Bildet viser trebegbyggelse med et tregjerde rundt.

Prosjektoppstart «The wooden treasure»

Larvik museum deltar i prosjektet «The wooden treasure».

Under besøket i Lublinregionen fra 9. til 13, juni besøkte vi byene Tyszowce, Krasnobrod, Szczebrzeszyn, Wojslawice, Hrubieszow og Dubienka, som alle inngår i prosjektet. Vår polske samarbeidspartner The «Grodzka Gate – NN Theatre» Centre har igangsatt et stort dokumentasjonsarbeid som skal ende opp i virtuelle modeller av byene.

Målet med prosjektet

Ved Larvik Museum skal vi gjøre tilsvarende dokumentasjon av arkivmateriale, kart og fotografier. Målet er modeller av bebyggelsen på tre tidspunkter: 1690 – 1770 – 1900. I likhet med kollegene i Polen, arbeider også vi med beskrivelse av hvordan menneskene i Larvik har levd og vært med på å skape byen.

Den andre delen av prosjektet handler om bevaring av kulturarven. Når vi samles i Larvik 26. og 27. juni vil Norsk institutt for kulturminneforskning forelese om bevaring og restaurering, norsk byggeskikk og teknikk, samt utfordringer innenfor bygningsvern. Vi på Larvik museum gleder oss til å vise fram lokal kulturarv med eksperthjelp fra Jørgen Solstad, som arbeider i Kulturarv, Vestfold fylkeskommune.

Les mer om The Wooden Treasure
Byhistorie
Bildet viser en utskjært trehylle i et tre, med pynt i.
Larvik museum besøkte Lublin-regionen i juni.
Bildet viser trebebyggelse i en by med en steinbro gjennom.
Larvik museum besøkte Lublin-regionen i juni.
Bildet viser en gruppe mennesker fra museene foran et hvitt trehus.
Larvik museum besøkte Lublin-regionen i juni.
Bildet viser en grønn trebygning med falmet, grønn maling.
Larvik museum besøkte Lublin-regionen i juni.