Svart hvitt bilde av menneskegruppe sittende rundt et spisebord

Punkteringen og fotoskatten

Noen ganger er det bare rene tilfeldigheter som fører til at fotografisk materiale unngår å bli kastet. I dette tilfellet var det nettopp en punktering som førte til at noen gamle private bilder fra Olsrød Husmorskole under krigen ble sikret for ettertiden.

Historien begynner en sein kveld langs E18 sør for Kragerø på 1980-tallet. Undertegnede er på vei hjem fra et møte i Arendal, og blir oppmerksom på ei dame som står i veikanten og vinker. Klokka er nær midnatt, så det er lite trafikk.

Krigen

Det viser ser at damen har fått en punktering og trenger assistanse fra en som kan skifte dekk. Jeg går raskt i gang med arbeidet mens vi prater om løst og fast. Jeg forteller at jeg skal til Stavern og at jeg arbeider på Vestfold Fylkesmuseum i Tønsberg (nå Slottsfjellsmuseet).

– Tønsberg, utbryter hun begeistret. Tenk der gikk jeg på skole under krigen, legger hun til.

Min interesse for krigen vekkes straks til live, og jeg blir nysgjerrig på hvilken skole hun hadde gått på.

Olsrød husmorskole

Hun kunne da fortelle at hun hadde søkt seg til vår-/sommerkurset på Olsrød husmorskole i 1942. Det var en hard kamp om å få plass, dette på grunn av at skolen slet med å fremskaffe nok ressurser til drift. Særlig var manglene på en del matvarer et problem. Men hun var heldig, og fikk et brev i posten som kunngjorde at hun var tildelt en plass.

Erstatningsvarer og husdyrlære
Under samtalen i mørket på E18 denne kvelden, mens trailere suste forbi, var det stort sett Olsrød som var tema. Hun fortalte om hvordan de lærte å bruke erstatningsvarer og surrogater. Likeså hvordan de fikk en grundig opplæring i dyrking av grønnsaker og frukt. Også husdyrlære var et viktig fag, særlig hold av blant annet kaniner, hest, kuer, gris og høner. De hadde mange dyr på skolen, som de både lærte å slakte og tilberede.

Hygiene

En annen viktig del av hverdagen gikk med til å lære hygiene. Rengjøring med bruk av svært reduserte vaskemidler kunne by på utfordringer. Hun fortalte at elevene selv måtte holde vask av både rom, ganger og klasseværelser. I tillegg hadde de hver sin tørn på vaskeriet, hvor forklær, duker og alt annet tekstilmateriale måtte både kokes og renses.

Fritidssysler

På fritiden var elevene ofte samlet i «stua», hvor både sang, spill og lesing var populære innslag i hverdagen. En sjelden gang ble det tid til en tur inn til byen (Tønsberg), hvor kino og restaurantbesøk stor høyt i kurs.

Fotografier i en skuff

Da det nye dekket var montert og vi skulle skilles, fortalte hun at hjemme i en skuff lå det noen fotografier fra husmorskolen våren og sommeren 1942. Hun lurte på om disse kunne ha noen interesse for meg, og jeg bekreftet at jeg gjerne ville se dem. Jeg rablet ned min adresse på en papirlapp før vi tok farvel.

Konvolutt i postkassa

Det gikk lang tid, og jeg glemte mer eller mindre historien om både punkteringen og damen. Så en dag lå det en konvolutt i postkassa. Den inneholdt en liten bunke bilder. Her var de – fotografiene damen på E18 hadde fortalt om. Avsenderen, damen som hadde fått skyss, het Else Andersen.

Fotoskatt anno 1942

Den lille fotoskatten besto av nær 50 bilder som til dels var beskrevet på baksiden med datoer, navn og stedsangivelser. De tidligst daterte bildene er fra 3. mars 1942 og de seneste fra 17. juni 1942. Dette er kanskje ikke de mest kulturelle motivene, men det er likevel en dokumentasjon på elevenes humør og skolehverdag på husmorskolen midt under andre verdenskrig.

 

Fotografiene er i dag en del av Rune Sørlies fotosamling som er gitt til Slottsfjellsmuseet.


Denne artikkelen sto på trykk i Arkivert 2017.