Widerøe flyfoto 2014-2015

I dette prosjektet digitaliserte og tilgjengeliggjorde vi et utvalg Widerøe-flyfoto med motiver fra Vestfold, og testet ut publisering til sosiale medier og dialog med brukere gjennom forskjellige kanaler.

Det største engasjementet oppnådde vi gjennom Facebooksiden Vestfold sett fra luften, som derfor ble videreført. Widerøe-arkivet består av flyfoto (skråfoto) fra hele Vestfold, fra perioden ca 1935-1975. Disse fotografiene viser Vestfold slik det var, og har stor lokalhistorisk interesse. Et utvalg av Widerøe skråfoto fra Vestfold ligger på Flickr, disse bildene kan lastes ned og brukes fritt.

Digitalisering av foto er svært ressurskrevende. Vi håper å kunne få på plass finansiering for videre digitalisering av Widerøe-arkivet. Slik kan det bli til nytte og glede for våre brukere, enten det er privatpersoner på leting etter et bilde av barndomshjemmet, eller det er en kommune som trenger bilder i forbindelse med planarbeid eller dokumentasjon. Her kan du lese rapporten: Prosjektrapport – Vestfold sett fra luften

Vi takker Kulturrådet for prosjektmidler og Vestfold fylkeskommune ved Kulturarv for tilskudd til prosjektet. Uten slik støtte utenfra ville vi ikke hatt mulighet til å gjennomføre dette prosjektet!