Fotografi av to menn som arbeider med produkter ved hvert sitt bord

Reklamebilder – en fotografisk skattkiste

For en stund tilbake fikk Vestfoldarkivet arkivet etter fotograf Bjørn Harstads virksomhet; reklamefotografering med hele Vestfold som nedslagsfelt. Dette materialet skulle vise seg å ha en verdi langt utover sitt opprinnelige mer kommersielle opphav.

Inntil da var dette en type fotoarkiv som manglet i Vestfoldarkivet og Vestfoldmuseenes samlinger.

Kultur- og næringshistorie

Det at dette dreide seg om reklamefotografering lot tankene raskt føre til utallige motiver av ting og tang lagt på et bord under sterk belysning, og kanskje ikke hadde så stor kulturhistorisk interesse. Men vi fikk oss en overraskelse! Reklamefotografens arkiv inneholder mengder med kultur- og næringshistorie. Dette er intet mindre enn å betrakte som en aldri så liten fotografisk skattkiste i så måte.

Reklamefotograf Bjørn Harstad

Firmaet Reklamefotograf Bjørn Harstad ble startet opp i lokaler på Torød (Nøtterøy) i 1980. Han holdt det gående fram til 2000. Harstad drev alene, men hadde med seg blant annet to lærlinger og til tider også noen assistenter, samt diverse utplasseringer av elever fra skoler. I denne perioden arrangerte han også en del kurs for Color Art Photo-fotografer (en internasjonal portrettkjede Preus startet), laug, skoler og næringslivet.

Mangfoldig og veldokumentert

I tillegg til det fotografiske materialet består avleveringen også av regnskap og noe korrespondanse.

Som det seg hør og bør i et fotoarkiv, inneholder arkivet både positiver, negativer og dias (lysbilder) i flere formater. Både i sort/hvit og farger. Motivene er mangfoldige og strekker seg fra flyfotograferinger av byer og industriområder, til studiofotograferinger av ørsmå komponenter for dataindustrien.

Fugleperspektiv på Vestfold

Det at arkivet inneholder flyfoto, er spesielt av stor verdi. Særlig fordi dette er opptak fra en tidsperiode som ikke innbefattes av de arkivene som museene tidligere har overtatt fra Widerøe. Dessuten er Harstads flyfotograferinger av en litt annen karakter og gir ofte betraktninger fra alle vinkler av en eventuell bygning eller et område.

Mange av fylkets store industrier er rikt representert i dette materialet – som for eksempel Kaldnes AS, Saba, Adelsten og Brio for bare å nevne noen få.

Lokalt produsert og foreviget

Fotoarkivet dokumenterer store deler av lokalt produserte komponenter og varer. Arkivet bærer derfor på en rikdom som gjenspeiler både arbeids- og yrkesmiljøer i daglig virke. Også generelt næringsliv innenfor handel har blitt godt dokumentert.

Det er brukt en del modeller i studiofotograferingene, og ikke sjelden er både fotografen selv og hans medhjelpere å finne i motivene i så måte. Også det med bruk av modeller i motivene, fremhever Harstads kreativitet og dyktighet som reklamefotograf.

Arkivet til Vestfoldarkivet

Da arkivet kom til Vestfoldarkivet var materialet plassert i en rekke pappesker og tre store arkivskap i metall. Hvert kundeoppdrag (bestilling) var plassert i fortløpende nummererte konvolutter med et tilhørende kartotek. Serien starter på løpenummer 100 og strekker seg tett opp mot 6000.

Hele arkivet er i dag grovordnet, overført til syrefrie konvolutter og plassert i klimaregulert fotomagasin.

Kilder:

Arkivet etter Fotografene Flo og Harstad AS (A-2156)

 


Denne artikkelen sto på trykk i Arkivert 2018.

Fotograf Bjørn Harstad

  • Født i Tønsberg i 1952
  • Fotoutdannelse i Trondheim, Brundalen videregående skole, 1972–1973.
  • Reklamefotograf i firmaet Ragge Strand Per Alfsen AS i Oslo, 1973–1980.
    Avdelingsansvarlig fotograf ved Idefagskolen AS i Tønsberg, 2005–2014.
  • Har deltatt på en rekke utstillinger.
    Har innehatt utallige verv innen svennenemder og komiteer.

 

Fotografi av to menn som arbeider med produkter ved hvert sitt bord
Bildet fra Scanrope er tatt på midten av 1990-tallet.
Ordførerkjede på lilla tøy
For Th.Marthinsens sølvvarefabrikk.
Flyfoto med sjø og fritidsbåter, skog og bygninger
Flyfoto fra Scanrope 6. august 1998.
Fotografi av kvinne som arbeider med metallgjenstander ved arbeidsbord
Bildet fra Sølvvaren er tatt 6. mars 1997.