Bildet viser ett av de fargerike rommene i Herregården, med fokus på det utsmykkede taket.

Restaurering

Herregården i Larvik eies av Larvik kommunale eiendom KF, men ivaretas og drives som historisk anlegg av Larvik Museum. Bygningen ble fredet i 1923. Overordnet for planen er Herregårdens status som et nasjonalt kulturminne og bruken av anlegget til museumsformål i nesten 100 år.

Målet er bevaring gjennom fortsatt bruk, men alltid på bygningens premisser slik at den ikke forringes ytterligere. Ambisjonen er at anlegget etter omfattende restaurering skal fremstå først og fremst som grevelig residens, men at det også skal formidle senere faser i historien.

Helhetsplanen skal tjene som rettesnor og verktøy for restaurering og tilrettelegging for museumsvirksomhet. Dernest skal den legge grunnlag for videre arbeid med undersøkelser. Konsolideringen av museene i Vestfold gjør at det er viktig å si noe om hvordan Herregårdens rolle best kan ivaretas og utvikles innenfor det nye museet mht samlinger, dokumentasjon, kunnskapsutvikling/forskning og formidling.

Les mer om Herregården i Larvik
Grevskap og Herregårder