Akvarell fra 1783 som viser Rødbroen. Utsnitt.

Rødbroen – en glemt forbindelse

Visste du at Larvik en gang hadde ei elv som het Lilleelven?

Den hadde sitt utløp under Bøkkerfjellet, vest for Tollboden. Over denne elven, nær utløpet, var det en bro som ble kalt Rødbroen. Både broen og elven lå strategisk til i overgangen mellom forstedet Langestrand med Fritzøe verk og den egentlige byen. Broens strategiske betydning førte til endeløse diskusjoner om fordelingen av rettigheter og plikter mellom byborgerne og verkets eier.

Elven og broen var viktige i residensbyen Larvik og på gamle kart og prospekter er begge tydelig avmerket. Elveløpet ble gradvis gjenbygd ettersom byen vokste, jernbanen ble anlagt, Storgaten omlagt og havneområdet utfylt.

I likhet med Farriselven var det også i Lilleelven fra gammelt av brygger og ferdsel. I 1748 skrev sagbruksforvalter Turre Mathisen Warde at bryggene hadde råtnet ned og at elven ikke var i bruk verken til fløtning eller kjørsel. «Allene at vandet der igiennom udrinder fra saugene.» I noen år ble det arbeidet for å ruste opp bolverkene til bruk for byens handelsmenn og skippere, men prosjektet ble oppgitt etter en tid til fordel for det som skulle bli byborgernes egen havn, Skottebrygga.

Broen over Lilleelva knyttet området som den dag i dag kalles Sanden til byen. Det eldste navnet ser ut til å være Rødbroen. En akvarell fra 1783 viser at den er malt rød og kanskje stemte dette med virkeligheten? Broen var av tre, men ble senere erstattet med en som var murt av stein. Det andre navnet som var i bruk under grevskapstiden var Slutteribroen. Det har sin bakgrunn i at det første huset man kom til etter å ha krysset broen fra vest rommet Arresten eller med et annet ord, Slutteriet.

Les mer om Larviks byhistorie
Byhistorie
Akvarell fra 1783 som viser Rødbroen. Utsnitt.
Akvarell fra 1783 som viser Rødbroen. Utsnitt.