Svart/hvitt bilde viser musikere som opptrer for et publikum ute på gata. Bildet er limt på en beige ringperm.

Røshnes Jazzband

Med 40 års fartstid kan bandet skryte av å være et av Norges lengstlevende jazzband.

Røshnes  Jazz Band ble startet i 1979 av seks gutter i alderen 14–16 år, medlemmer i daværende Sandefjord Guttemusikkorps.

Det første spilleoppdraget var for Speidernes Mødreforening i Sandefjord en gang i 1980. Navnet Røshnes kommer av forbokstavene i guttenes etternavn.

Æresborgere

Røshnes er ikke en organisasjon eller registrert foretak, men en konstellasjon av faste musikere som spiller New Orleans-musikk og rytmer.

Bandet regnes som en viktig kulturinstitusjon. Dette vises bla. i æresborgerskap av New Orleans, som bandet mottok i 1982. I 1988 ble det tildelt årets kulturpris av Sandefjord kommune.

Arkivet

Arkivmaterialet  som er levert, består av en stor mengde avisutklipp, spesielt fra bandets første tiår. Utklippene er delvis samlet i tre utklippsbøker, satt sammen av Aslaug Ellefsen og Inger Johanne Skar, som var mødre til trompetist Geir Ellefsen og tidligere trombonist i bandet, Per Olaf Skar.

I samlingen er det også vedlagt en mappe med annonseutklipp, konsertprogrammer (med og uten bandets egne notater, fotografier og korrespondanse.) Dessverre er mye korrespondanse gått tapt.

Røshnes feiret sitt 40-års jubileum i Sandefjord kirke 22.11.19.

Kilder