Russetid på 1940-tallet

Blant annet Hortensrussen har lange tradisjoner med å markere slutten på årelang skolegang. Dette finner vi for eksempel spor av i arkivet etter Horten kommunale høyere almenskole.

Ved nærmere granskning viser det seg at forholdene rundt russefeiringen ikke nødvendigvis har forandret seg så mye. Russen fester. Og folk ergrer seg.

I et iltert leserinnlegg i Gjengangeren 20. mai 1947 klaget «sint mor» over russens oppførsel natt til 17. mai:

«Jeg vet selv om mange hjem som fikk 17. mai feiringen totalt ødelagt ved at barna ble vekket før kl. 3 om morgenen…. Hva er hensikten med å begynne så tidlig? Gjelder det å komme først og vekke lærerne? Hvis det er det, bør enten skolens ledelse eller elevrådet gripe inn og si at før kl. 6 skal det ikke være et kny å høre.»

Russeavisen “Pegaruss”

Russeavis er også en tradisjon med en anseelig alder. Blant skolens arkivmateriale kan vi blant annet finne Hortenartianernes avis «Pegaruss» fra 1940-årene. Avisene har et mangfoldig innhold, det være seg både små artikler med snert og kommentarer til forskjellige samfunnsaktuelle saker.

Videre inneholder avisene vitser, tegninger og humoristiske dikt, og annonser for byens mange forretninger.

Sist men ikke minst inneholder avisene små sleivspark til erkerivalene på Horten tekniske skole, «Teknikerne». For eksempel lyder russens egenproduserte «artiumsoppgave» i matematikk for 1946 slik:

«Finn den deriverte til den parabel en tekniker beskriver når forholdet mellem cosinus til de flasker øl og sinus til antall karve han har fortært, nærmer seg hans intelligenskvotient, dvs. går mot 0. Under regningen er det tillatt å bruke kuleramme, da oppgaven kommer inn på teknikere.»

I russeavisa fra 1949 finner vi årets russebrøl. Mon tro om det er noen som kjenner det igjen?

Eltejens’er, Kal, Aurora
putt ned bøgen, dra i snora.
Be-bop, Boogi, Kjempebeis
gjør deg klar til siste reis.
Showen sitter, – elte – gørr
russeveiva 49!

Bildet viser en illustrasjon fra russeavisen i 1940.
Russeferiring i Horten anno 1940-tallet. Illustrasjon fra russeavisen Pegaruss.