Sandefjord Skofabrik

Under varemerket «National» har Sandefjord Skofabrikk AS holdt det gående helt siden 1908. Virksomheten ble landskjent og i mange år var fabrikken Sandefjords største industrielle bedrift.

Det var Sandar-mannen Anders B. Hasle som det året satte i gang produksjon av sko i et nedlagt garveri i Sandefjord. Fra en beskjeden start med få ansatte, hadde skofabrikken i 1914 arbeidet seg opp til en landskjent bedrift med en arbeidsstyrke på omtrent 120 kvinner og menn.

Aksjeselskap og utvidelser

I 1915 ble Hasles fabrikk rammet av bybrannen i Sandefjord. Ved gjenoppbyggingen trengtes mere kapital, noe som førte til dannelse av aksjeselskapet. I 1933 ble det foretatt store utvidelser ved stor tilbygning til fabrikklokalene og ved innkjøp av nye maskiner. I mange år var fabrikken Sandefjords største industrielle bedrift. Under andre verdenskrig sank virksomheten noe, men i etterkrigsårene fulgte en positiv utvikling som følge av moderne produksjonsmetoder, bedre råvaretilgang og økt etterspørsel.

I 1956 ble det reist en ny fabrikk; AS Tempo, som produserte skotøy etter en ny metode: vulkanisering. I 1963 ble det dannet et nytt produksjonsselskap; AS Ekko. Virksomheten ble da flyttet fra Kongengsgt. 2a til nye fabrikkanlegg i Skiringssalsveien 9. I 1995 mottok bedriften vernepris av Fortidsminnemerkeforeningen avd. Vestfold. Prisen ble gitt bedriften for et særdeles godt bevart 1960-talls bedriftsinteriør.

Konkurranse fra utlandet

Den stadig økende konkurransen fra utlandet ble merkbar på 1970-tallet. I 1973 ble det vedtatt å samle hele produksjonen i den ene fabrikkhallen da arbeidsstokken ble redusert til 70. Samtidig ble AS Tempo og AS Ekko fusjonert til Sandefjord Skofabrikk AS. På midten av 1970-tallet ble produksjonen av vanlige sko avviklet, og man gikk over til produksjon av vernesko.

Sandefjord Skofabrikk har vært en av de største avtagere av kvinnelig arbeidskraft i byen. I 1998 ble imidlertid den delen av produksjonen som består av nåtling lagt til Ungarn, noe som ble nødvendig ut ifra et kostnadsperspektiv. Dette førte til at mange av fabrikkens kvinnelige ansatte måtte sies opp.

I juni 2018 fusjonerte Sandefjord Skofabrikk med Bekken og Strøm AS. Bedriften ble dessverre nedlagt i 2019.

Unikt arkiv

I 1998 var bedriften en av de første til å avlevere sitt historiske arkiv til Vestfoldarkivet, som da het Fylkesarkivet Vestfold. Dessverre er ikke mange arkiver etter landets skofabrikker tatt vare på, noe som gjør arkivet etter Sandefjord Skofabrik AS ekstra unikt.

Arkivet har ytterårene 1913-1996 og utgjør 13 hyllemeter. I tillegg er det en uordnet tilvekst på cirka seks hyllemeter. Materialet består av styreprotokoller og styresaker, sakarkiv, dokumentasjon vedrørende produksjon, deriblant arbeidstidsstudier og bemanningsstudier. Videre er det dokumentasjon omkring personalforvaltning, lønn og tariffer, arbeidsforhold, finanser og regnskap, statistikker, spare- og pensjonsordninger. I arkivet finnes også en del brosjyremateriell, dokumentasjon vedrørende produksjonen og produktfotografier. Spesielt interessant er en liten samling eldre fotografier både av fabrikkens ansatte og fabrikkinteriøret. Ingen serier er komplette, men arkivet gir et godt innblikk i virksomhetens liv. Se også katalogen på Arkivkatalogen.

Kilder:

Les også

Digitalisert materiale

Sort-hvit-bilde fra et verksted der åtte menn og gutter står ved ulike benker og arbeider
Bildet er tatt i tilskjæreriet ved Sandefjord Skofabrik AS. Fotograf Odd Bryn, år ukjent.
Sort-hvitt-bilde av en gruppe kvinner sitter på et stort bord og syr på sko
Fra nåtlesalen til Sandefjord Skofabrikk. Fotograf ukjent.
BIlde av arkivmateriale
Feriebok og annet arkivmateriale fra Sandefjord skofabrikk.
Et par brune støvler avfotografert på blå bakgrunn. Et skilt i forkant der det står National. S
Reklamefoto fro støvler, Sandefjord Skofabrikk.