Fotografi i sepiatoner fra skobutikk med kunde og selger

Sandefjord Skofabrikks eget utsalg

Fra skotøyutsalget til Sandefjord Skofabrikk. År og fotograf ukjent.