Bildet viser Sanden sett fra syd juli 1967.

Sanden – fra sandbanke til kulturbase

Hvordan er det med hukommelsen, husker du «Wallbor’n», «Balleskuret», «Fyrhuset» og trelastlagrene? Eller er de allerede visket ut av minnet? Tenker du noen gang på hvor kort tid det er siden bygningene og industrien forsvant fra området, der du rusler på vei over til Bølgen for å nyte kveldens kulturtilbud?

Sanden kalles denne store flaten syd for Stavernsveien, mellom det som en gang var Lille-elva og Farriselva. I dag er området dekket av betong og asfalt, men i utgangspunktet var dette en stor sandbanke, derav navnet.

Området var en del av Fritzøe verks eiendom, og på de eldste kartene over byen fremstår det som ubebygd. Men på fotografiet fra 1860-tallet ser vi at området, på lik linje med resten av strandlinja langs Storgata, ble benyttet som opplagsplass. Behovet for lagerplass økte tydeligvis, for på senere foto er en del av Sanden inngjerdet og tatt i bruk til opplag av trelast.

Bruken av området til næringsformål forhindret ikke allmennhetens bruk. Ved salget av grevskapet i 1817 og forhandlingene om kommunens eiendomsrett til bygrunnen, ble det bestemt at innbyggere skulle ha rett til fire adkomstveier mellom Bøkkerfjellet og Farriselva. Adkomsten til Farriselvas østre område var spesielt viktig, da dette ble en av byens havner.

TITTEL

I 1879-80 ble det bygget et kommunalt badehus utenfor Sanden. Badehuset lå nær opplagsplassen og adkomsten var langs strandkanten på utsiden av gjerdet. Ikke særlig ideelt for den som ønsket å slå seg ned med teppe og piknik-kurv for en dag på stranda. Det skulle da heller ikke gå så mange årene før ting endret seg.

I 1896 ble sjøbadet flyttet fra Sanden til området ved Karistranda. Et makebytte ble inngått mellom kommunen og Treschow om adkomstrett til det «nye» sjøbadet, og hele Sanden ble en del av industriområdet. Fortsatt skulle byens befolkning ha fri adkomst til Elvebrygga fra Stavernsveien, men stien langs stranda fant man ingen grunn til å opprettholde etter at sjøbadet var flyttet.

Det skulle gå mer enn 100 år før folk på ny kunne bevege seg fritt i området som i dag tilbyr både kultur, muligheten for et sjøbad og ikke minst en fantastisk utsikt over Larviksfjorden.

Kilder

  • F.M. Hesselberg: Kjøpstaden Larviks kommunalpolitik 1875-1895 og 1986-1910.
  • P.Nyhus: Den gang det het Laurvig
  • Aske/Stalsberg: Drømmen om en havn.
Les mer om Larviks byhistorie
Byhistorie
Bildet i svart/hvitt viser Sanden i 1880-årene.
Sjøbadet lå kloss oppe i opplagsplassen for trelast. Bildet er fra 1880-årene.
Bildet viser Sanden sett fra syd juli 1967.
Sanden sett fra syd juli 1967.