Sjelden polarsamling tilbake i Sandefjord

I 1964 kjøpte Sandefjord Sjøfartsmuseum Helmer Hanssens omfattende polarsamling - omtalt som en «enestående samling av arctica og antarctica». I dag inngår flere av gjenstandene i Hvalfangstmuseets utstilling "Vi var ute etter hval".

Høsten 1964 ble det holdt en pressekonferanse på Sandefjord Sjøfartsmuseum for å orientere om at skipsreder og konsul Lars Christensen senior og skipsreder Lars Christensen junior nylig hadde kjøpt inn Helmer Hanssens polarsamling til museet. Selgerne var Hanssens datter og svigersønn, Reidun og Max Petersen, som hadde tatt vare på samlingen etter Hanssens død. Den omfattende samlingen ble omtalt som både enestående og betydningsfull, og den ble tildelt en sentral plass da museets nye tilbygg ble åpnet for publikum sommeren 1966. Siden den gang har mye skjedd med både museet og samlingen. Sandefjord Sjøfartsmuseum ble på sin side avviklet i 2010, mens store deler av Helmer Hanssens polarsamling var utlånt i mer enn 30 år. I 2017 lyktes det imidlertid Hvalfangstmuseets personale å få samlingen returnert til Sandefjord.

Hvem var Helmer Hansen?

Helmer Hanssen var både styrmann og tolloppsynsmann av yrke, men er trolig best kjent som polfarer og som en av Roald Amundsens nærmeste medarbeidere gjennom en årrekke. Sammen gjennomførte de mange strabasiøse reiser, og Hanssen spilte en sentral rolle i Amundsens kjente polarekspedisjoner gjennom Nordvestpassasjen i årene 1903-1906 og til Sydpolen i 1910-1912. Han skal også ha vært en habil hundekjører, en ferdighet han tilegnet seg under ekspedisjonen gjennom Nordvestpassasjen.

En enestående samling av arctica og antarctica

I tillegg må det kunne tilføyes at Helmer Hanssen var en dyktig samler, ettersom han nennsomt tok vare på både stort og smått etter ekspedisjonene han var med på sammen med Amundsen. Kanskje ante han at dette ville kunne være interessant for ettertiden? Eller tok han simpelthen vare på de mange gjenstandene, bildene og arkivene for selv å minnes de store bragdene han hadde vært med på? Da Helmer Hanssen-samlingen ankom Sandefjord i 1964 besto den nemlig av over 200 små og store gjenstander, mange trykk, foto og arkivsaker. Ja, det var rett og slett en «enestående samling av arctica og antarctica», som Sjøfartsmuseets daværende leder doktor Johan Knap så flott sa det til Sandefjords blad. Her fantes personlige eiendeler som en saks sydpolskarene brukte til å stusse skjegget med, en ørliten kolibri i et glasskrin, spiseredskaper, hundebjellen til Helmer Hanssens lederhund fra Sydpolferden i 1910-1912, en rekke inuittgjenstander samlet inn under ekspedisjonen gjennom Nordvestpassasjen og Amundsens reiseskrivemaskin, for å nevne noe.

Hvorfor Sandefjord?

I ettertid har det ved noen tilfeller blitt stilt spørsmål ved om Sandefjord er det best egnete visningsstedet for Helmer Hanssens samling. Passer kanskje samlingen bedre ved et annet museum, og kanskje til og med i en annen landsdel? Helmer Hanssen var nemlig født på Andøya i Nordland og bodde mye av sitt liv i Tromsø, noe som gjør det nærliggende å tenke seg at samlingen kunne være aktuell også i Nord-Norge. Gode argumenter mot dette finner vi imidlertid hvis vi ser tilbake til da Lars Christensen senior og junior sikret seg samlingen i 1964. På dette tidspunktet skal det ha vært flere interessenter i utlandet som ønsket å kjøpe samlingen, og Christensens snarrådighet skal ha vært avgjørende for at samlingen i det hele tatt forble i Norge. I dagspressen ble det omtalt som et nasjonalt lykketreff at Christensen hindret at samlingen ble solgt utenlands, og at det var i nettopp Sandefjord denne skulle oppbevares og vises frem ble ikke ansett som et problem. Tvert imot ble det pekt på Sandefjords rike tradisjoner og virke i arktiske og antarktiske farvann, en betydning vi heller ikke i dag bør overse. Videre var det trolig i Sandefjord at Helmer Hanssen og Roald Amundsen møttes første gang i 1897. Sandefjord er således på flere måter et godt egnet og langt ifra tilfeldig valgt visningssted for Helmer Hanssens polarsamling.

Stilles ut på Hvalfangstmuseet

Etter at Sandefjord Sjøfartsmuseum og Sandefjord Bymuseum ble avviklet, er det nå Hvalfangstmuseet som forvalter disse visningsstedenes samlinger. Hvalfangstmuseet har på sin side for øvrig vært del av de konsoliderte Vestfoldmuseene siden 2009. Her har vi nå gleden av å kunne benytte Helmer Hanssens samling i forskning og formidling på museet. Flere av gjenstandene inngår i utstillingen «Vi var ute etter hval» som åpnet i februar 2020, og med tiden vil vi sikkert finne flere måter å benytte samlingen på.

Denne modellen av polarskipet "Gjøa" ble kjøpt inn til Sandefjord Sjøfartsmuseum samme år som Helmer Hanssen-samlingen. Roald Amundsen kjøpte skipet i 1901, og utrustet og forbedret det før han la ut ... Foto: Mekonnen Wolday, Hvalfangstmuseets samling
Helmer Hanssens hundefløyte fra Sydpolferden i 1910-1912. Kanskje var denne avgjørende for at Amundsen og hans menn vant kappløpet om å komme først til Sydpolen? Foto: Mekonnen Wolday, Hvalfangstmuseets samling.
Skipsreder Lars Christensen og hustru Ingrid. Lars Christensen grunnla både Sandefjord Sjøfartsmuseum og Hvalfangstmuseet. Han var en ivrig samler som bidro aktivt til å utvide museenes samlinger. Foto: Hvalfangstmuseets samling