Slottsfjellsmuseets fotosamling

Slottsfjellsmuseet har den mest omfattende og største samlingen i Vestfoldmuseene.

Fotograf Th. Larsen (1856–1954)

Arkivet etter fotografbedriften Larsen, som trolig er et av Norges eldste fotofirma. Startet i 1856 og var i drift gjennom tre generasjoner; Theodor, Ansgar Theodor og Asgeir Theodor Ditlef Larsen. Portretter, topografi, industri, sjøfart, hvalfangst, gruppebilder samt repro.

Fotograf Odd Bryn (1936–1966)

Portretter, topografi, industri, sjøfart, hvalfangst, gruppebilder, reklame samt repro.

Fotograf Ludwigsen (1910–1960)

Deler av arkivet etter Ludwigsen med portretter, topografi, industri, sjøfart, gruppebilder, krigen 1940–45 samt repro.

Fotograf Anna Bergaust (1910–1960)

Portretter, topografi, industri, gruppebilder samt repro.

Fotograf Dimitri Koloboff (1927–1973)

Deler av arkivet etter Koloboff med portretter, topografi, industri, krigen 1940-45, gruppebilder samt repro.

Fotograf Peder L. Stangebye (1935–1978)

Pressefoto, topografi, industri, sjøfart, gruppebilder, sport, krigen 1940–1945, akt/modell samt repro.

Fotograf Olav Solberg (1966–1998)

Arkivet omfatter portretter, topografi, industri, gruppebilder samt repro.

Fotograf Scott (1965–1970)

Portretter og gruppebilder.

Fotograf Aage Larsen (1980–1986)

Pressefoto, topografi, industri, gruppebilder, begivenheter, sport samt noe repro.

Fotograf Kavlie-Borge (1970–2001)

Portretter, topografi, industri, noe sjøfart, gruppebilder, akt samt repro.

Fotograf Roy Gabrielsen (1991–1994)

Arkivet omfatter portretter og gruppebilder.

Slottsfjellsmuseets interne arkiv (1868–2005)

Utvalgte portretter, topografi, industri, sjøfart, hvalfangst, gruppebilder, reklame, museets gjenstander, interne utstillinger samt repro.

Dekorert bakside av et av fotograf Th. Larsens fotografier
Baksiden av et av fotograf Th. Larsens fotografier. Th. Larsens fotoarkiv dekker årene 1864-1954. Samlingen ble deponert til Vestfold Fylkesmuseum (nå Slottsfjellsmuseet) ca. 1966. I dag oppbevares arkivet i Vestfoldmuseenes fotomagasin i Hinderveien.