Slottsfjellsmuseets samlinger

Slottsfjellsmuseets samlinger avspeiler de mange ulike tema som har vært Vestfold Fylkesmuseums arbeidsområde.

Slottsfjellsmuseets samlinger avspeiler de mange ulike tema som har vært Vestfold Fylkesmuseums arbeidsområde. Fokuset har vært Vestfold fylke med hovedvekt på Tønsbergområdet. Samlingen er fra forhistorie og middelalder, noe fra 15-1700-tallet, mens hovedvekten er fra 1800-tallet. Tematikken har blant annet vært:

  • Hvalfangst og arktisk fangst
  • Sjøfart
  • Arkeologi (middelalderhistorie)
  • By- og grevskapshistorie
  • Vikingskip
  • Folkekunst
  • Friluftsmuseum
  • 2. verdenskrig-utstilling (Teie Ubåt-stasjons utstilling som nå er tatt ned)
  • Landbruk (Gumserød gård)

Historikk

Samlingene fra det gamle Tønsberg Museum opprettet i 1894 inngikk som stammen i samlingene til Vestfold Fylkesmuseum da det ble etablert i 1939.

Det gamle Tønsberg Museum ble etablert for å samle inn ”oldsaker”, spesielt arkeologisk materiale funnet rundt middelalderanlegget på Slottsfjellet.  Som utstillingslokale fungerte det seks år gamle Slottsfjellstårnet.  Rett før sin død i nov. 1894 ga Svend Foyn et finnhval-skjelett til det nyetablerte museet.  Og flere hvalskjeletter ble gitt som gave i årene etter.  Disse ble alle utstilt i friluft ved tårnets fot, men etter hvert kom behovet for en museumsbygning til samlingene.  En ny bygning sto ferdig i 1899 like ved Slottsfjellstårnet.  Tønsberg Museums bygning med de arkeologiske, arktiske og etnografiske samlinger ble stående til etter 2. verdenskrig.  Da ble huset på berget revet, og de gamle materialene ble brukt under oppførelsen av en ”Hvalhall” og en ”Svend Foyn-sal” som en del av Vestfold Fylkesmuseums bygningsanlegg ved Farmannsveien. Det ble innviet i 1953.

Da Vestfold Fylkesmuseum ble opprettet, kom flere uavhengige lokalhistoriske samlinger til å danne stammen i museet.  En av disse var Tønsberg Sjøfartsmuseum som ble etablert av Tønsberg Sjømannsforening i 1923.  Samlingen besto særlig av skuteportretter fra midten og  første halvdel av 1800-tallet med bilder av skuter som hadde hatt tilknytning til det nære distrikt. Det ble samtidig bestemt at samlingen ikke måtte flyttes fra Tønsberg, og at Tønsberg Sjømannsforening skulle ha anledning til å utnevne et medlem med varamann til styret for Vestfold Fylkesmuseum.

En annen samling som ble innlemmet i museet, var bygdemuseet for Andebu på gården Berg.  Derfra ble det på midten av 1950-årene overført to hus, Hynnestua og Kjona, til museumsparken på Tallak, sammen med mye rosemalt inventar, tepper, bruksting og pyntesaker.

Faglig profil

Slottsfjellsmuseet har tradisjonelt hatt hele Vestfold som sitt virkefelt. Hovedmålsetningen har ifølge vedtektene vært:

”Vestfold Fylkesmuseum er et kulturhistorisk folkemuseum som har til oppgave å samle og bevare bygninger, bohave, verktøy av enhver art, maritime gjenstander m.v. for å fremskaffe et bilde av Vestfold gjennom tidene, samt drive forskning til belysning av Vestfolds kulturhistorie”.

Dagens Slottsfjellsmuseum har fått i oppdrag fra museets eiere å skape en klarere faglig profil med fokus på middelalder og byutvikling (Tønsbergs og Vestfolds middelalderhistorie).  Underliggende tema vil være bygdekultur og folkekunst samt jordbrukshistorie fra oldtid til førindustrielt jordbruk. Likeledes vil fremveksten av den moderne byen Tønsberg og dens betydning for omegn, være et naturlig tema for et lokalmuseum.

Foto: Erlend Tveite