Bildet viser en gravering av forfatter Mary Wollstonecraft

Stormfullt i Storgata

Allerede i 1730-årene ønsket skippere og handelsborgere forbedringer fordi den åpne fjorden ble regnet som farlig.

De siste måneders kuling og storm, springflo og kanselleringer i fergetrafikken minner meg om at byens havneforhold alltid har skapt problemer for skipstrafikken.

Fascinerte både tilreisende og hjemlige forfattere

Allerede i 1730-årene ønsket skippere og handelsborgere forbedringer fordi den åpne fjorden ble regnet som farlig. Selv om de faktisk lyktes med bygging av molo ved «Skottebryggen» i 1756, måtte større fartøyer fortsatt ligge for anker «på reden». I 1803 ga Paul Løwenørn følgende beskrivelse av fjordens og havnens beskaffenhet:

«Havnen, som snarere kunde kaldes en red, er temmelig åpen for sjøgang med sydlige vinder; på den alminnelige ankerplassen omtrent midt foran byen er det 18 favner sandbunn, hastig oppgående mot land.»

På 1700-tallet og i første halvdel av 1800-tallet så Indre havn helt annerledes ut enn i dag. Mellom strandområdet og Storgata var det en smal stripe land. Denne landstripa var lagt ut som hager foran de store kjøpmannsgårdene, og ble for øvrig brukt til tømmeropplag og annen næringsvirksomhet.

På fotografier tatt før jernbanen kom i 1881, ser en tydelig hvordan byen virkelig «stakk tærne i vannet». Så spesiell var havna at hjemlige så vel som tilreisende forfattere har skildret den.

Begeistret britisk feminist

En av de mest kjente er den britiske feministen Mary Wollstonecraft. Hun beveget seg ellers i samtidens radikale kretser, og reiste i 1792 til Paris for å studere revolusjonen på nært hold. I 1795 foretok hun imidlertid en reise til det langt fredeligere Skandinavia, og allerede året etter ble brevromanen Min nordiske reise utgitt.

Ved ankomsten til Larvik tok forfatteren inn på et vertshus og i begeistring skrev hun: « … mitt værelse var så vakkert, med utsikt til havet som på begge sider er omkranset av et amfiteater av hengende skoger, at jeg gjerne ville bli der, til tross for at ingen i huset talte verken engelsk eller fransk.»

I løpet av oppholdet fikk hun tydeligvis også høre om havets lunefullhet og dramatiske situasjoner som følge av dette:

«Hertil kan føyes at naturen er i mot dem, siden bukten er åpen og usikker. Jeg kunne ikke la være å smile da jeg fikk høre at et skib hadde forlist i byens hovedgate under en hård storm en gang. Når der er så mange fremagende havner langs kysten, er det synd at en av de største byer har vokst fram omkring en dårlig havn.»

I skrivende stund drønner uværet på nytt inn Larviksfjorden. Tanken på tidligere tiders farefulle havneforhold gjør meg i grunnen takknemlig for at ferden langs Storgata i morgen tidlig trolig vil skje uten å bli hindret av et skip i veibanen.

Fakta

  • Paul de Løwenørn var født 11/8 1751 og døde 16/3 1826 i København. Sjøkartdirektør, kommandørkaptein med losvesenet under seg fra 1796. Ansvar for så vel Danmark som Norge.
  • Mary Wollstonecraft var født 27. april 1751 og døde 10. september 1797. Mest kjent for sitt feministiske hovedverk, Vindication of the Rights of Women (1792; norsk overs. Et forsvar for kvinnens rettigheter, 2003).
Les mer om Larviks byhistorie
Byhistorie