Fotografi i sepiatoner, landskap med sjø og bygninger

Tau og fortøyninger fra Tønsberg – Scanrope nedlagt

En av landets eldste industribedrifter er lagt ned etter 221 års drift. Bedriften har produsert tauverk til seilskuter og hvalfangst, og fortøyninger til tankskip, trålerflåten og oljeindustrien.

Scanrope startet opp allerede i 1796, da som Tønsberg reperbane. Bak sto den unge, ambisiøse Mathias Samuelsen Føyn (1756-1820), reder og skipper med teft for forretninger, som også var eier av Teie hovedgård.

Fart i seilene på 1700-tallet

I siste halvdel av 1700-tallet var det gode tider for norsk skipsfart. Tønsberg tjente gode penger på trelasteksport og fraktfart, og behovet for tauverk var stort. De få repslagerne som allerede var i byen greide ikke å dekke etterspørselen. Derfor opprettet Mathias Føyn Tønsberg reperbane på egen eiendom på Kaldnes ved Tønsberg. Han hadde neppe tenkt seg at livsverket skulle overleve i over 220 år.

Bedrift med evne til omstilling

Virksomheten har i disse årene vist stor evne til omstilling, men så ble det også internasjonale konjunkturer som i 2017 satte stopper for ståltauproduksjonen i Tønsberg; nemlig nedgangen i oljenæringen.

Tønsberg reperbane produserte fra starten av tauverk til seilskutene. Deretter skapte den eventyrlige hvalfangsten et stort marked for bedriften. Hvalskytterne stilte store krav til tauverkets kvalitet og føringsevne og bedriften var lenge ledende på dette feltet.

Etter krigen og utover oppstod behov for fortøyninger av stadig større tankskip. Og med nye og større ståltaumaskiner, nye trådkvaliteter og nye taukonstruksjoner, ble trålerflåten i 1960- og 70-årene viktig for bedriften. I de siste 50 årene dominerte leveranser til oljeindustrien.

Arkivet – nøkkelen til historien

Arkivet etter Tønsberg reperbane/Scanrope AS er avlevert til Vestfoldarkivet i flere omganger. Samarbeidet om å sikre arkivet etter den tradisjonsrike bedriften begynte i 2000.

Til sammen utgjør det historiske arkivet 130 meter med dokumentasjon. Materialet forteller om utviklingen fra en håndverksbedrift til en moderne industrivirksomhet. Ved siden av den administrative delen, inneholder arkivet mange fotografier.

Arkivet etter Scanrope AS: A-1111.


Denne artikkelen sto på trykk i Arkivert 2018.

Svart hvitt fotografi av mann som strammer rull med rep
Tønsberg reperbane produserte fra starten av tauverk til seilskutene. Deretter skapte den eventyrlige hvalfangsten et stort marked for bedriften. Hvalskytterne stilte store krav til tauverkets kvalitet og føringsevne og bedriften var lenge ledende på dette feltet. Etter krigen og utover oppstod behov for fortøyninger av stadig større tankskip. Og med nye og større ståltaumaskiner, nye trådkvaliteter og nye taukonstruksjoner, ble trålerflåten i 1960- og 70-årene viktig for bedriften. I de siste 50 årene dominerte leveranser til oljeindustrien. Her et bilde av en ansatt i produksjonen, trolig tatt i 1947. Fotograf: Stage – Foto.
Svart hvitt bilde av lossing av hamp fra lastebil til båt
Lossing av hamp. Bildet er trolig tatt i 1947. Fotograf: Stage-Foto AS.
Svart hvitt bilde av to menn i arbeid
I bedriftens levetid skjedde det store forandringer i produkter og fremstillingsmåter. Men håndverket lå hele tiden til grunn. Bildet tatt i langbanen; to menn slår store trosser som skal brukes på skip. Ca. 1950. Fotograf ukjent.
Fotografi i sepiatoner av fabrikklokale med kvinner som arbeider råvarer
Reperbanen var en viktig kvinnearbeidsplass. Bildet viser kvinner i spinneriet, 1910. Arkivet inneholder spinneribøker med navn på den enkelte kvinne, daglig arbeidsmengde, antallet arbeidstimer m.m. Fotograf: Th. Larsen