Tønsberg Papirarbeiderforenings fane

«Samhold i yrke, gir seirende styrke.» Slagordet som står på baksiden av Tønsberg Papirarbeiderforenings fane, dukker også av og til opp på sidene i foreningens protokoller.

Den første foreningen ved Tønsberg Papirindustri ble dannet i 1914. Tilslutningen til foreningen var stor. 92 av papirindustriens 130 arbeidere meldte seg inn i foreningen. Dette ble ikke sett på med blide øyne fra fabrikkens ledelse, og foreningen fikk ikke lang levetid.

Etter noen turbulente år med flere langvarige streiker, ble foreningen nedlagt i 1919. Det skulle gå 16 år til arbeiderne klarte å samle seg til å danne en ny fagforening.

Flest kvinnelige medlemmer

Frem til 1935 var det ingen fagforening ved papirindustrien i Tønsberg. Den 3. mai 1935 hadde personalet ved Tønsberg papirindustri et møte på Grand Hotel for å danne en fagforening.

Den første formannen ble Ole Olsen, kassereren ble Richard Thon (som senere ble mangeårig formann) og sekretæren Anker Halvorsen.

Foreningen ble tilsluttet Norsk Bokbinder- og Kartonasjearbeiderforbund. På det første møtet kom bare åtte arbeidere. Ifølge medlemslistene var alle menn. Imidlertid vet man at det var flest kvinner som arbeidet der.

Iherdig jobbing i løpet av foreningens første år, førte til at medlemstallet økte til 92 ifølge foreningens første årsberetning. Av disse 92 var det 73 kvinner, viser foreningens medlemsprotokoll.

Uvanlig farge på fanen

I 1938 hadde foreningen 117 medlemmer, hvorav 85 kvinner. Foreningen var høyst oppegående frem til 1. januar 1983, da den ble slått sammen med Tønsberg Grafiske Forening.

Foreningen fikk sin første fane i 1938. Medlemmene arbeidet i tre år for å skaffe de pengene som skulle til.

Vanligvis var arbeiderorganisasjonenes faner røde, men denne fanen var blå. Forsiden viser et motiv med to personer i en bjerkelund om står og skuer ut over sjøen. Her står også at foreningen er stiftet 3. mai 1935. På baksiden er det avbildet et ark stukket halvt ned i en konvolutt. Arket og konvolutten er symboler på arbeidet ved papirindustrien. På arket står det skrevet: Samhold i yrke, gir seirende styrke.

Fanen ble levert til Arbeiderbevegelsens Arkiv i Vestfold i 1983. I dag oppbevares den sammen med øvrig arkivmateriale i Vestfoldarkivet.

Bildet viser Tønsberg Papirarbeidernes Forenings fane. Navn og stiftelsesdato står skrevet i gull.
UTRADISJONELL: Vanligvis var arbeiderforeningenes faner røde, men Tønsberg Papirarbeidernes Forening valgte blå. FOTO: Mekonnen Wolday, Vestfoldmuseene.