Tønsberg Papirindustri AS

Helt fra oldtiden har mennesker korrespondert i brevs form, og med bedring av skrive- og leseferdigheten, ble brevskriving utpå 1800-tallet ganske alminnelig blant folk flest. På samme tid begynte man også å bruke konvolutter, som skulle beskytte brevene under sending.

Man kjenner ikke til når konvolutten som vi kjenner den, ble oppfunnet, men det antas at den først kom i bruk i Frankrike på 1600-tallet. Utpå 1700-tallet ser det ut til at konvolutter var i bruk også i Norden, om enn bare i de høyere samfunnslag. Ludvig Holberg nevner i 1735 et «Project som blev indeslutted i et Convolut og forseiglet», for så å bli sendt med en sekretær som «begav seg til Slottet med det forseiglede Brev». Helt frem til 1860-70 årene fortsatte man her til lands å brette brev etter gammel skikk. Men mot slutten av 1800-tallet ble det etablert firmaer som satte i gang konvoluttproduksjon i småskala. En virksomhet som imidlertid vokste seg raskt stor, var Tønsberg Papirindustri AS.

Fra Tønsberg Papirposefabrikk AS til Tønsberg Papirindustri AS 

Det var Henrik Jacob Ørsted-Falck som startet opp bedriften i 1898. Ørsted-Falck var født i Tønsberg i 1868, ble læring 16 år gammel i Wilhelm-Dessen bok- og papirhandel som ble drevet av hans fetter, for så etter tre år å reise inn til Christiania for å arbeide i firmaet Halvorsen & Larsen papirforretning.

I 1894 vendte han hjem til Tønsberg og etablerte fire år senere Tønsberg Papirposefabrikk AS, et navn som kort tid etter ble endret til Tønsberg Papirindustri AS. Helt fra starten av ble det produsert papirposer i noen gamle sjøboder nede på brygga i byen, men det tok ikke lang tid før Ørsted-Falck bestemte seg for også å satse stort på produksjon av konvolutter, hvilket tilsa behov for større lokaler. Det resulterte i reising av en ny fabrikkbygning på Gunnarsbø, den gang i utkanten av byen, og fra 1. januar 1901 var det full drift i den nye fabrikken.

Stigende omsetning skapte behov for nye maskiner. Allerede i 1905 hadde man 30 konvoluttmaskiner i drift, ved siden av seks posemaskiner. Tønsberg Papirindustri hadde stor kapasitet, og kunne nå produsere et par hundre tusen konvolutter pr. dag. Det var da også denne fabrikken som fikk det ærefulle oppdraget å produsere konvoluttene til de to folkeavstemningene som fant sted i 1905.

I årene som fulgte økte produksjonen, og følgelig ble det nødvendig med utvidelser av fabrikkbygningen. I tiden omkring første verdenskrig omfattet arbeidsstokken vel 160 personer. Ved begynnelsen av 1920-årene var Tønsberg Papirindustri en storbedrift etter internasjonal målestokk. Bedriftens grunnlegger, Ørsted Falck, var disponent frem til sin død i 1939. Etter ham overtok Andreas Dedekam Mellbye.

I 1988 ble bedriften kjøpt av svenske Bongs fabrikker, og virksomheten flytter ut av byen til Vear. Navnet Tønsberg Papirindustri blir endret til Bongs konvolutter i 1996. Men så; etter 116 år med konvoluttproduksjon bestemte de svenske eierne høsten 2014 at virksomheten skal legges ned. Lavere etterspørsel etter konvolutter skaper mindre behov for flere produksjonssteder (Bong har mange i Europa), og Vear-avdelingen ble besluttet avviklet. Trykkeriet fortsatte imidlertid virksomheten.

Arkivet etter 116 års virksomhet

Tønsberg Papirindustri har en lang historie, og mange mennesker har hatt sitt arbeid der i løpet av de 116 årene virksomheten eksisterte. Vestfoldarkivet tok kontakt med bedriften straks etter avviklingen for å høre om det fantes arkiver der som kunne dokumentere konvolutthistorien. Gledelig var det at styre- og generalforsamlingsprotokollene fra starten av i 1898 helt frem til 1977 er bevart.

I tillegg finnes flere produktprøvealbum, noe korrespondanse fra den første tiden og ikke minst flere flotte fotografier av så vel ansatte som fabrikklokalene. En del dokumentasjon på hvem som jobbet der finnes også i arkivet. Det er viktig ta vare på kilder som dokumenterer byens tidlige industrihistorie. Materialet er systematisert og tilgjengelig for den som måtte ønske å se på det.

Se også bilder fra Tønsberg Papirindustri på Vestfoldmuseenes fotoweb.

Kilder

Sort-hvitt-portrettbilde av mann i dress og slips
Henrik Jacob Ørsted-Falck (1868-1939). Grunnlegger av Tønsberg Papirindustri AS. Ca. 1901. Fotograf: Th. Larsen, Tønsberg.