Svart hvitt fotografi av arbeidere som arbeider med stoffer

Trøyer og truser – made in Larvik

De fleste har hatt et forhold til brynjetrøya. Kanskje Cliff Richard også. Men husker du Mono-kinien? Begge deler er produsert av Brynje trikotasjefabrikk i Larvik.

Både arkivet og de magasinerte gjenstandene etter Brynje trikotasjefabrikk forteller om en stor produksjon av blant annet truser og trøyer som ble solgt flere steder i verden.

Industribyen

Larvik er kjent for sin industrivirksomhet gjennom flere hundre år. På 1600 – 1700-tallet var det sagbruk og jernverksindustri med stor eksport av stangjern, jernovner, kanoner, kuler, tømmer og plank. På slutten av 1800-tallet ble gråsteinen labrador – i dag kjent som Larvikitt –  oppdaget og steinindustrien ble etablert.  Side om side med steinindustrien ble det også etablert tekstilindustri midt i Larvik by; Brynje trikotasje.

Trikotasje i Larvik

Brynje trikotasjefabrikk AS ble grunnlagt i 1887 av den danske forretningsmann Jacob Jacobsen. Trikotasje er strikkede klær som er industrielt produsert. De første trikotasjefabrikkene i Norge ble etablert i 1870-årene.

Bedriften startet opp i lokaler i Brannvaktsgata, et steinkast fra Larvik torg. I 1898 flyttet Brynje til Torget 3 hvor de holdt til i et stort bygg på tre etasjer. Her var det utsalg av varene i første etasje, kontorer og lager i andre etasje og fabrikk med 40 strikkemaskiner i tredje etasje. Det var arbeidsplass for 50-60 mennesker. I tillegg arbeidet flere kvinner hjemmefra.  I 1916 ble det bygget en fabrikkbygning øverst i Bøkkerbakken, og her var de etablert frem til 1993 da dagens politistasjon ble bygget. På det meste var det 235 ansatte ved Brynje trikotasjefabrikk.


Marianne Sørensen jobber ved Larvik Museum.


Denne artikkelen sto på trykk i Arkivert 2018.

Brynje trikotasjefabrikk

  • Brynje trikotasjefabrikk ble etablert i Larvik i 1887.
  • Bedriften er spesielt kjent for helsetrøya, også kalt brynjetrøya, mens dagens kolleksjon retter seg mot tur- og fritidsklær.
  • Arkivet etter Brynje trikotasjefabrikk er fra perioden 1893-1982, utgjør nærmere 70 hyllemeter og befinner seg i Vestfoldarkivet.
  • I tillegg har Vestfoldmuseene bevart over 200 gjenstander – noen av dem på DigitaltMuseum.
Svart hvitt fotografi av arbeidere som arbeider med stoffer
Kuttet for hånd: Et av de få fotografiene vi har fra Brynje trikotasje, viser en av de kvinnelige industriarbeiderne som klipper de ulike delene til helsetrøyene. Fotografiet er interessant fordi det bekrefter emballasjeteksten på helsetrøyene: «BRYNJE LASTS LONGER. EVERY GARMENT IS INDIVIDUALLY HAND CUT»