Ugleteateret

I 1901 spilte Tønsberg gymnasiesamfunn komedie for første gang.

Stykkene «Charleys tante» og «Et enfoldig pigebarn» ble oppført for familie og venner i gymnastikksalen på den gamle middelskolen. Lærerinnen Frk. Sinding var instruktør og elevene selv hadde laget kulisser og kostymer.

Forestillingene ble så populære at de straks måtte skaffe større lokaler, og Arbeiderforeningen ble tatt i bruk. Billettinntektene, 50 øre pr. person, skulle brukes til ny skolefane i silke. Fanen ble laget og høytidelig innviet, med nykomponert fanesang, i 1903.

Teatervirksomheten ble en populær og karakteristisk aktivitet for gymnasiesamfunnet i Tønsberg. De satte opp flere forestillinger i årene frem mot andre verdenskrig, og inntektene ble brukt til ulike kulturformål i samfunnets regi.

Tønsberg gymnasiesamfunn ble dannet i 1900, samme år som Tønsberg kommunale høiere almenskole startet opp med gymnasklasser. Gymnasiesamfunnet fikk etter hvert navnet Uglen og teatret ble kalt Ugleteatret. Arkivmaterialet etter gymnassamfunnet oppbevares i Vestfoldarkivet, og blant materialet finnes både fotografier og teaterplakater fra samfunnets mange forestillinger.

Samfunnet hadde jevnlige medlemsmøter og gav også ut sin egen håndskrevne avis. Mange samfunnsaktuelle temaer ble drøftet, og de første møteprotokollene viser at både kvinnesak, avholdssak, målsak og rettskrivning stod på dagsordenen. Det viktigste for Uglen var likevel det sosiale samværet mellom elevene på skolen, og i foreningens første avis kan vi lese: «Gid venskab og enighed sammen os binder, gid altid i møderne hygge vi finder!»

Se mer om Ugleteateret på nettsiden til minneinnsamlingsprosjektet Ungdom på nett: Et tidsbilde.

Bildet viser menn og kvinner som blir instruert av en mann i front.
Ugleteatret i aksjon i 1910-11. Det er ikke kjent hvilket stykke som foranlediget fotograferingen, men de flotte kostymene og kulissene peker bakover i tid. Gymnasiesamfunnet satte opp flere teaterforestillinger, for det meste komedier i løpet av første halvdel av 1900-tallet. FOTO: Th.Larsen, Tønsberg