Bildet viser fotomagasinet.

Våre fotomagasiner

Vestfoldmuseene har to spesialmagasiner for oppbevaring av fotografier.

Magasin for fotokunst og innrammede fotografier

  • Areal: 161 m²
  • Temperatur: 13°C ±2
  • Luftfuktighet: 33% RF ±2

Fotomagasin 1

  • Areal: 20 m²
  • Temperatur: 13°C ±2
  • Luftfuktighet: 33% RF ±2

Fotomagasin 2

  • Areal: 65 m²
  • Temperatur: 13°C ±2
  • Luftfuktighet: 33% RF ±2

Klimastyring

Klimaet i magasinene overvåkes kontinuerlig av vår konservator som har tilgang til informasjonen på egen PC. Ved avvik får konservatoren automatisk sms-beskjed om dette. De uklimatiserte magasinene er de mest klimastabile rom i bygget, og derfor trener vi ikke å regulere klimaet her. Disse rommene er omgitt av en en meter bred gang mot yttervegg, noe som utgjør en god buffer mot fluktuasjoner i uteværet. Ved behov setter vi i gang avfuktere manuelt, i sær sommer og høst.

Bildet viser fotomagasinet.
Klimastyrt fotomagasin, Vestfoldmuseene.