Våre gjenstandsmagasiner

Vestfoldmuseene har ca. 2.500 m² magasiner for gjenstander.

Magasin for møbler og store gjenstander

 • Areal: 610 m²
 • Temperatur: 15°C ±2
 • Luftfuktighet: 50% RF ±5

Magasin for små og mellomstore gjenstander

 • Areal: 589 m²
 • Temperatur: 15°C ±2
 • Luftfuktighet: 50% RF ±5

Magasin for tekstil, papir, lær, maleri

 • Areal: 657 m²
 • Temperatur: 15°C ±2
 • Luftfuktighet: 50% RF ±5

Magasin for naturhistorisk materiale

 • Areal: 178 m²
 • Temperatur: 17°C ±3
 • Luftfuktighet: 45% RF ±5

Magasin for mellomlagring alle typer materiale

 • Areal: 215 m²
 • Temperatur: Uklimatisert 11-18°C
 • Luftfuktighet: 40-50% RF

Magasin for materialer av jern

 • Areal: 50 m²
 • Uklimatisert, stabilt varmt og tørt klima

Klimastyring

Klimaet i magasinene overvåkes kontinuerlig av vår konservator som har tilgang til informasjonen på egen PC. Ved avvik får konservatoren automatisk sms-beskjed om dette. De uklimatiserte magasinene er de mest klimastabile rom i bygget, og derfor trener vi ikke å regulere klimaet her. Disse rommene er omgitt av en en meter bred gang mot yttervegg, noe som utgjør en god buffer mot fluktuasjoner i uteværet. Ved behov setter vi i gang avfuktere manuelt, i sær sommer og høst.

Malerier på spesialreoler i magasin.