Vestfold Fotballkrets

Vestfold Fotballkrets er et administrerende og koordinerende ledd for all fotballaktivitet i Vestfold. I dag drives det også utstrakt kurs- og utviklingsarbeid i fotballkretsens regi, rettet mot klubbene.

Arkivet etter Vestfold Fotballkrets gir deg blant annet fotballresultater fra fylket. I 1938 ble det det for eksempel uavgjort 1-1 mellom gutter fra Nesbryggen og Husø.

Historikk

Vestfold Fotballkrets ble konstituert i 1905 som den andre kretsordning i landet. Vestfold Fotballkrets besto fra starten av fotballag fra Drammen til Skien. I 1907 ble Vestfold Fotballkrets skilt ut som egen krets og besto av lag fra Tønsberg og nordover. Sandefjord og sørover ble samlet i Grenland Fotballkrets. 1920 ble kretsordningen endret til å følge fylkesgrensene.

Under andre verdenskrig var det ingen aktivitet i Vestfold Fotballkrets, da styret stoppet sin virksomhet. Ved frigjøringen i mai 1945 startet fotballkretsen opp igjen umiddelbart med sin aktivitet og kampvirksomhet.

Administrativt er Vestfold Fotballkrets underlagt et styre valgt av årsmøte, kallet kretsting. Drift er tillagt daglig leder. Økonomisk er Vestfold Fotballkrets finansiert via medlemskontingent fra klubbene og som avgifter i form av serie- og påmeldingsgebyrer. I tillegg mottar fotballkretsen overføringer fra Norges Fotballforbund, samt har egeninntekt fra kurs, talentutvikling, arrangementer, salg og sponsorinntekt.

Fra 1980-tallet ble også jente- og kvinnefotball en del av fotballkretsens ansvarsområde, og i dag er det tilbud til alle aldre uavhengig av kjønn. Det er aldri vært notert noen nedgang i spille- og klubbaktivitet. I 2003, da denne historikken opprinnelig ble skrevet, var det 57 klubber i Vestfold og 846 spillende lag.

Om arkivet

Arkivet til Vestfold Fotballkrets har ytterårene 1915 til 1991 og er på 1 hyllemeter. Arkivet består av styreprotokoller, brevjournaler, korrespondanse, resultatlister, tabeller over lag og kamper, regnskap, trykksaker, avisutklipp og et videoopptak. En del av arkivet kom bort under andre verdenskrig, men allerede i 1918 ble det påpekt at arkivet var mangelfullt.

Kilder

 

Bildet viser resultatet mellom ulike fotballag fra Vestfold krets for over 75 år siden.
Utdrag fra Vestfold fotballkrets' protokoll, 1938.