Vestfoldmuseenes fototeam

Fototeamet jobber med museenes fotosamlinger, som i hovedsak består eldre analoge fotografier, nyere digitalt materiale samt lyd- og levende bilder. 

Fototeamet er en del av Samlingsforvaltningen og består av:

  • Konservator Torill Johanne Mobech-Hanssen
  • Rådgiver Øyvind Thuresson
  • Fagkonsulent Jon Anders Røise
  • Fagkonsulent Rune Sørlie
  • Fotograf Mekonnen Wolday – som også jobber gjenstandssamlingen i Samlingsforvaltningen

Fototeamets oppgaver

Ordning av fotoarkiver

De ansattes hovedoppgaver er å ordne fotoarkiver og -samlinger, omemballere til syrenøytral emballasje for best mulig oppbevaring, registrere betydningsfull informasjon og plassere materialet i klimastyrt fotomagasin.

Tilgjengeliggjøring på FotoWeb

I tillegg gjøres det et utvalg av samlingene som i ordningsprosessen sorteres ut og fotograferes eller skannes, som så blir gjort tilgjengelig med metadata / tilhørende opplysninger på Vestfoldmuseenes FotoWeb

Alle bilder på FotoWeb har lisenser som tilsier at det er fri bruk, og høyoppløselige bilder kan lastes ned og benyttes fritt forutsatt rett kreditering. Per medio mai 2020 er mer enn 12 000 bilder tilgjengelige for publikum. 

Henvendelser angående foto

Fototeamet besvarer også henvendelser både internt og eksternt, og er behjelpelig med bildebestillinger og eventuelle spørsmål knyttet til disse. Henvendelser besvares så raskt som mulig, med inntil tre ukers svarfrist. 

Fototeamet kan nås på denne adressen: foto@vestfoldmuseene.no.  

En mann og en kvinne i hvite frakker står lent over et negativ
Her sjekker Rune og Torill tilstanden på og registrer et eldre glassnegativ før omemballering og lagring på fotomagasin (2015). Foto: Mekonnen Wolday.