Vestfos Cellulosefabrik – ordning og formidling

Arkivet etter Vestfos Cellulosefabrik (1886-1976) gjøres tilgjengelig for publikum.

I 2018 ble arkivet etter Vestfos Cellulosefabrik overført fra Eiker Arkiv til Vestfoldarkivet. Buskerud mangler magasiner til store bedriftsarkiver og må ofte finne løsninger for bevaring utenfor fylket. I rollen som koordinator for privatarkiv i Buskerud, bestemte Vestfoldarkivet seg for å ta i mot arkivet, med støtte fra Arkivverket og Buskerud fylkeskommune.

150 hyllemeters kaos ordnes

Arkivet er på ca. 150 hyllemeter og betegnes som et kaosarkiv. Arkivet har stått urørt både i de gamle fabrikklokalene på Vestfossen og senere i kjelleren på Øvre Eiker rådhus, og har dessverre vært utsatt for store fuktskader.  Mye av materialet er full av mugg og kan kun pakkes opp i et muggsaneringsskap. Dette gjør ordningsarbeidet både tidkrevende og restriktivt. Men vi er godt i gang og har per utgangen av april 2020 ordnet over halve arkivet.

Digitalisering og tilgjengeliggjøring

Møteprotokollene fra 1886 til 1950-tallet er digitalisert og skal legges ut på Arkivportalen når arkivet er ferdig ordnet. Våren 2021 skal arkivet være ferdig ordnet og tilgjengelig for publikum på Vestfoldarkivets lesesal og på Arkivportalen.no.

Lørdag 2. mai 2020 åpner Vestfoldarkivet, i samarbeid med Eiker Arkiv og Vestfossen Kunstlaboratorium, utstillingen FABRIKKEN – en utstilling om Vestfos Cellulosefabrik i Prosjektrommet på Vestfossen Kunstlaboratorium. På bakgrunn av arkivet planlegges det årlige utstillinger for å få frem viktige sider av den omfattende historikken. I 2020 presenteres en grunnutstilling om fabrikkens historie, produksjon og ansatt

En kvinne i hvit frakk står melllom to store reoler fylt av arkivmateriale.
Vestfoldarkivets Petra Erdösi Jensen jobber med arkivet fra Vesfoss Cellulose. Her i magasient på Hinderveien i Sandefjord. Foto: Ann Tove
Et rom fylt av hundrevis av pakker med arkivmateriale pakket inn i gråpapir.
Deler av arkivmaterialet etter Vestfoss Cellulosefabrik før det ble avlevert til Vestfoldarkivet.