Bildet viser utsnitt av aluminiumsbokser

Videreforedling av aluminium i Holmestrand

Videreforedling av aluminium har en lang historie i Holmestrand. AS Nordisk Aluminiumindustri (Nordisk) ble stiftet i 1917 og ble etablert som datterselskap av råvareprodusenten AS Høyangfaldene Norsk Aluminium Company (NACO) i Høyanger.

For NACO gjaldt det å finne en partner som kunne bli basis for videreforedling av råaluminium, og Nordisk ble stiftet sammen med Skandinavisk Foilfabrik i Stavanger. Tanken var å få innpass i hermetikkindustrien, men da prosjektet ikke lyktes, ble selskapet oppløst året etter og satsingen på aluminium som hermetikkemballasje ble utsatt inntil videre. Rent aluminium hadde vist seg lite egnet som matemballasje fordi maten reagerte kjemisk med metallet.

Først ute med videreforedling av råaluminium

Istedenfor ble det satset på andre typer varer som øl-tanker, melkespann, plateproduksjon og andre typer ferdigvarer. I 1918 inngikk NACO et samarbeid med AS Sveiseverket i Holmestrand. Sveiseverket var en liten privat bedrift som hadde startet opp med bearbeiding og videreforedling av metaller i 1916. I tillegg til fabrikkbygninger og en egen arbeidsstokk med erfaring fra metallbearbeiding, hadde byen en infrastruktur som var avgjørende for etableringen av den nye bedriften. Bedriften ble raskt kjøpt opp av NACO og omdøpt til AS Nordisk Aluminiumindustri.

Produksjonen i Holmestrand tok til i 1919, og Holmestrand og Høyanger utgjorde dermed to produksjonssteder som var gjensidig avhengige av hverandre. Nordisk var den første bedriften i Norge som videreforedlet råaluminium til både halvfabrikata og ferdigvarer. Den gang var aluminium et ukjent metall i den forstand at anvendelsesområdene var langt færre enn i dag.

Nordisk kom til å introdusere aluminium på en rekke områder her i landet og har vært en viktig aktør i den moderne samfunnsutviklingen. I 1967 ble bedriften en del av Årdal og Sunndal Verk, for siden å bli kjøpt av Norsk Hydro i 1986.

Utvikling og endringer

Det er en stund siden skip med råaluminium fra Høyanger la til kai i Holmestrand. I dag er det resirkulert aluminium som utgjør det meste av materialet som videreforedles. Men det er ikke bare utgangspunktet for videreforedling som har gjennomgått store forandringer. Utviklingen har gått fra å være håndverksbasert og mekanisert til å bli automatisert og datastyrt.

Produktspekteret har endret seg etter som behovene og markedet har skiftet. Aluminiumbedriften i Holmestrand har tilpasset seg endringene, men også vært med å styre markedet. På flere områder har man gjort et pionerarbeid innen teknologi og produktutvikling. Ikke minst innen hermetikkindustrien. Ved å eloksere, som er en kjemisk prosess, og lakkere aluminiumsbånd fikk aluminiumet en overflate som beskyttet metallet og gjorde det egnet til matemballasje. På 1960-tallet var Nordisk eneleverandør av aluminium til hermetikkindustrien her i landet samtidig som eksporten var stor.

Fabrikkens ansikt utad

I dag er det mest halvfabrikata som sendes ut av fabrikken. Tidligere ble det produsert flere ferdigvarer. Mest kjente er nok kjøkkentøyprodukter merket Høyang. Merkevaren henspeiler på moderselskapet i Høyanger.

Panner, kjeler og kasseroller merket Høyang var så å si fabrikkens ansikt utad, og var et naturlig tilbehør i de fleste norske hjem. I 1967 skrev Kvinner & Klær at det «kvinner nærmest assosierer med aluminium er først og fremst kjøkkentøy, kasseroller, panner, kakeformer og annen redskap. Det er husmødrenes hverdag.» Tiden da Nordisk stod på høyden av sin posisjon som ledende kjøkkenfabrikant sammenfaller med det som kalles for husmødrenes glansperiode. Kokekar i alle størrelser, Kaffe-Lars, trillingkarene, saftkokeren og trykkokeren bidro til å forenkle husmorens hverdag. Det påstår i hvert fall reklamefilmene som det er anledning til å se i utstillingen.

Fra aluminiumbedriften har det imidlertid rullet store tanker til bryggerier, meierier, bensinselskap m.m. ut av Holmestrand på lasteplan og tog. Det har blitt produsert varer til fly- og bilindustrien, lakkerte bånd til hermetikkindustrien, kraftledninger, stenger, rør, bolter, «slugs» til tubeindustrien og store plater til transportindustrien for å nevne noe. Nordisk hadde også en egen byggvareavdeling som leverte veggbekledninger og A-tak.

Holmestrand Aluminium museum ønsker å formidle bedriftens utvikling og produkthistorie og inviterer publikum til en kulturreise i moderne industrihistorie.

Bilde av Høyangpiken som holder et fat med aluminiumsgjenstander
Høyangpiken - Alumiumsmuseet
Bildet viser utsnitt av aluminiumsbokser