270 000,- til bevaring av bankhistorie

Vestfoldarkivet har fått tildelt hele 270 000,- av Sparebankstiftelsen DnB til ordning og systematisering av ni sparebankarkiver.

Prosjektets bankarkiver kommer fra Stokke, Sem, Ramnes, Våle, Hof, Botne, Tønsberg og Tjøme.

Banker har en nøkkelposisjon i lokalsamfunnet, og bankenes historiske arkiver vil være et viktig bidrag i forståelsen av samfunnet rundt oss med tanke på næringsgrunnlag, konjunkturer, teknologi og industri. De fleste sparebankene ble opprettet fra ca. 1840-årene og oppover, i en periode hvor det generelt er få historiske kilder å øse av.

Fra før har Vestfoldarkivet 160 hyllemeter med ferdig ordnede sparebankarkiver. På toppen av dette kommer 70 hyllemeter som vi nå skal sette i gang med å få orden på.

Det er gledelig at Sparebankstiftelsen DnB ser verdien av å ta vare på materialet for fremtiden.

Vestfoldarkivet takker for støtten!

 

Bilde av ryggen til seks gamle protokoller i skinn med gullskrift på
Bevilgningsprotokoller fra Sandar sparebank. Foto: Marit Slyngstad.