Steinbrudd med utstyr og hauger av grus og stein.

400.000 til Vestfoldarkivet

Vestfoldarkivet har fått tildelt arkivutviklingsmidler fra Riksarkivaren til oppbyggingen av Norsk bergindustriarkiv.

Vestfoldarkivet fikk tilsvarende sum i fjor for å kunne starte opp arbeidet, og har nå fått ytterligere 400.000.

I tildelingen fra Arkivverket trekkes Norsk bergindustriarkiv frem som et av de prioriterte områdene i Arkivverkets systematiske satsing på arbeidet med arkiver etter norsk næringsliv.

Viktige resultater

Norsk bergindustriarkiv representerer sammen med Norsk sjømatarkiv «nye strategiske og metodiske grep for å ansvarliggjøre næringene og sikre bedre finansiering og tilgang til arkivene». Det vises også til at viktige resultater allerede er oppnådd.

Vestfoldarkivet leder satsingen på Norsk bergindustriarkiv, og arbeidet skjer i tett samarbeid med næringens aktører og regionale bevaringsinstitusjoner. Den nye tildelingen av arkivutviklingsmidler gjør det mulig å satse videre for fullt i oppbyggingen av Norsk bergindustriarkiv.

Arkivverket.no kan du lese mer om tildelingen av årets midler.

FOTO: Ingrid Nøstberg. Norsk Stein avd. Jelsa, Rogaland.