Alfred Andersen Mekaniske Verksted

Arkivet etter Alfred Andersen Mekaniske Verksted i Larvik avleveres i disse dager til Vestfoldarkivet.

Alfred Andersen Mek. Verksted ble grunnlagt i 1877 av Alfr. Andersen, først som en smedforretning, men utviklet seg etter hvert til mekanisk verksted. Verkstedet har produsert jernkonstruksjoner, jernbanebruer, veibruer, bygnings- og masterkonstruksjoner m.m. og har hatt hele landet som nedslagsfelt. Det er ikke uten grunn at en bok om virksomheten fikk navnet «Norgesutbygger’n».

Arkivet er på ca. 220 hyllemeter.

alfred-andersen-mekaniske-verksted
Foto: Ulla Nachtstern