Arkheion 1|2021

Årets første Arkheion har rettighetsdokumentasjon som hovedtema.

Arkheion er et fagtidsskrift for kommunal arkivsektor i Norge som kommer ut to ganger i året. Vestfoldarkivet ved Heidi Meen har redaktørrollen.

I tillegg til saker om rettighetsdokumentasjon, det vil si dokumentasjon vedrørende lovbestemte rettigheter for enkeltpersoner eller grupper, er det artikler med andre temaer. Blant annet har Rolf Holte og Ann Tove Manshaus fra Vestfoldarkivet skrevet en artikkel om publisering av privatarkiv for små institusjoner, det vil si veien fra bevaringsplan til Arkivportalen.

Innhold

 • Leder
 • Aktuelt: Notiser
 • KAI-konferansen 2021
 • Bekymring med langtidsperspektiv. Klarer vi å bevare enkeltindividers rettigheter?
 • Bevaringsverdig informasjon i limbo
 • Oppreising for barnevernsbarn. Oppreisingsordninga i Møre og Romsdal 2016-2018
 • Rettighetsdokumentasjon, digitalisering og GDPR
 • «Innsyn på døra» – Et tjenestetilbud i utvikling
 • Prosjekt 49. Den lange veien gjennom et kommunearkiv
 • Fra bevaringsplan til Arkivportalen. Publisering av privatarkiv for små institusjoner
 • Klagde på skatten i «stor stil»
 • «De Hvide Seil» – Ramsalte historier fra arkivene i ny podkast
 • Småstoff: Foreviget førstemann
 • Bokmelding: Alt som det ikke snakkes om
 • Arkivforbundets side: Internasjonalt samarbeid = kompetansedeling
 • Tre om arkiv: Innsyn
 • Arkheions eiere
 • Skråspalten: Tor Bernhard Slaathaug
 • Baksiden: Veggfunn tetter gammel lakune

Les hele bladet digitalt på Arkheion.no

 

Forsiden til bladet Arkheion viser bilde av ei ung jente med brunt krøllete hår. Hun ser igjennom et forstørrelsesglass med et øye.