Arkitektarkiver gjøres tilgjengelig

Vestfoldarkivet bistår Drammens museum med å ordne og tilgjengeliggjøre arkivene etter arkitektkontorene Nilsen & Grenager og Ljøterud & Ødegård.

I 2018 fikk Drammens museum støtte av Arkivverket til å ordne og tilgjengeliggjøre arkivene etter arkitektkontorene Nilsen og Grenager, og Ljøterud og Ødegård.

Som koordinator for privatarkiv i Buskerud er Vestfoldarkivet veileder på prosjektet, og i august ble arkivene flyttet fra magasinet på Vestfossen til Vestfoldarkivets lokaler i Sandefjord. Petra Erdösi Jensen er ansatt for å ordne arkivene.

Med prosjektet ønsker Drammens museum å øke kompetansen på bevaring av kilder til arkitektur-, by- og bygningshistorie. Utvalgte deler av arkivene skal skannes og publiseres på Arkivportalen.no.

Se også Drammen museums nettutstilling «Den store byen»

Befaring av arkivene på Vestfossen. Eivor (Drammens museum) og Petra (Vestfoldarkivet) fra en runde i utstillingen på Vestfossen Kunstlaboratorium. FOTO: Ann Tove Manshaus
Arkivene flyttes til Hinderveien 10. FOTO: Ann Tove Manshaus
Forsikringsselskapet Norge, tegnet av arkitektene Nilsen og Grenager.