Vi ser tre mennesker som jobber med å ta ut esker fra en varebil. Bilen er rygget inn mot en garasjeåpning.

Arkivet etter Ringerikes Nikkelverk til Vestfoldarkivet

Arkivet etter Ringerikes Nikkelverk vil bli ordnet og gjort tilgjengelig for publikum i Vestfoldarkivet, og innlemmet i Norsk bergindustriarkiv.

Mandag 4. oktober 2021 ble arkivet etter Ringerikes Nikkelverk (1849-1920) avlevert til Vestfoldarkivet av direktør ved Ringerikes museum, Preben Johannessen og konsulent Marthe Skogmo Hansen.

Arkivet har stått i kjelleren på Ringerikes museum og skal nå bevares i sikkert magasin på Hinderveien i Sandefjord.

Ringerikes Nikkelverk i Hole var en viktig bedrift innenfor bergverkssektoren. Selskapet ble startet i 1849 og bygde videre på den gamle gruvedriften i Holleia, der det tidligere var blitt utvunnet kobber og kobolt. Omkring 1870 hadde verket en arbeidsstokk på rundt 250 og sto for rundt 40 % av nikkelproduksjonen på verdensbasis.

Arkivet etter Ringerikes Nikkelverk vil bli ordnet og gjort tilgjengelig for publikum i Vestfoldarkivet, og innlemmet i Norsk bergverkindustriarkiv. Norsk bergindustriarkiv er etablert som en nasjonal tjeneste og ledes fra Vestfoldarkivet, i nært samarbeid med Arkivverket.

Takk til Viken fylkeskommune for støtte til bevaring av arkivet.

Les mer

Vi ser tre mennesker som jobber med å ta ut esker fra en varebil. Bilen er rygget inn mot en garasjeåpning.
Preben Johannessen, direktør ved Ringerikes museum, avleverer arkivet til Vestfoldarkivet. Eivind Gramer og Ingrid Nøstberg står parat for å ta i mot det spennende arkivet. Foto: Ann Tove Manshaus