Arkivet etter Thaulow – unike kilder til kultur- og helsehistorie

badekoner-og-badekarler-modum-bad
Badekoner og badekarler ved Modum Bad, 1880. Fotograf ukjent. Eier: Modum Bad.

Ringerikes museum har inngått et samarbeid med Vestfoldarkivet om å ordne og registrere arkivet etter Thaulow-familien. Det er søkt støtte fra Norsk Kulturråd til prosjektet.

Heinrich A. Thaulow ble født 10. juni 1808 i Slesvig i det daværende Sønderjylland og døde 19. august 1894 på Modum i Buskerud. Thaulow tok sin medisinske embetseksamen ved universitetet i Christiania i 1833 og året etter giftet han seg med Nicoline Andrea Margrete Vibe. Sammen fikk de fem piker og to gutter.

I 1837 grunnla Thaulow kurbadet ”Sandefjords Svovl- og Sjøbad” sammen med to andre byborgere. Dette ansees å være landets første kurbadanstalt. Her ble han kjent for å ha tatt i bruk brennmanet-terapi.

I 1839 sluttet Thaulow i Sandefjord for å overta stillingen som verkslege ved Blaafarveværket i Modum. Denne stillingen beholdt han til 1867, men fra 1849 kombinerte han denne stillingen med å være distriktslege på Ringerike. Da legedistriktet ble delt i 1866 fikk han Modum som sitt distrikt.

Noen år tidligere hadde han oppdaget den ganske illeluktende og jernholdige St. Olafs kilde som han oppfattet som meget helsebringende. Mellom 1857 og 1880 reiste han Modum Bad – et gedigent kurbad med 50 store og små trebygninger over et ca. 1400 mål stort område. Det var et parkmessig skogsområde med en rekke stier og spaserveier. Velstående gjester kom fra fjern og nær for å la seg kurere mot allehånde sykdommer.

prins-carl-i-hengekoyen-modum-bad
Prins Carl i hengekøyen. Fotograf ukjent. Eier: Modum Bad.

Arkivet etter Thaulow er på ca. 15 hyllemeter og inneholder arkivmateriale etter Heinrich Adolf Thaulow og hans etterkommere, brevsamlinger fra familien og utenlandske besøkende til badene, dagbøker, korrespondanse, kunstskisser og foto. Thaulow foretok opp gjennom årene flere utenlandsreiser for å studere balneologisk arbeid. Arkivet inneholder derfor arkivmateriale og foto fra blant annet en reise i Egypt i 1890. Arkivet inneholder også korrespondanse og regnskapsmateriale fra Sandefjord- og Modum bad, og fra Ringerike Nikkelverk, som Thaulow var medeier i.

Arkivene knyttet til Thaulow er unike kilder til norsk kultur- og helsehistorie.