Et mannskapsbilde tatt ombord i et skip. Endel har kledd seg ut med store skjegg foran ansiktet.

Arkivstatistikken 2019

Tallene fra fjorårets arkivstatistikk er klare . Bildet over er fra nettsiden til Arkivverket og bildet som er brukt er hentet fra et av våre arkiv..

Bruken av nettsidene til arkivinstitusjonar i Noreg aukar. Inkludert Digitalarkivet er det nær 2.5 millionar brukarar som ein gong i løpet av 2019 har besøkt nettstaden til ein av dei 31 arkivinstitusjonane i Noreg. – Dette er gledelege tal, men vi treng likevel å auke digitaliseringstempoet for historiske arkiv, seier riksarkivar Inga Bolstad.

Dette skriver Arkivverket om Arkivstatistikken for 2019.

SKjermdump fra Arkrivverkets nyhetssak om arkivstatistikken Bilde av utkledte sjømenn på dekk-
Skjermdump fra arkrivverket.no og nyhetssaken om arkivstatistikken 2019.

Bildet som er brukt av Arkivverket til pressemeldingen er hentet fra et av våre arkiv – nærmere bestemt arkivet etter kaptein Harboe-Ree, som er tilgjengelig på Digitalarkivet.

Om Arkivstatistikken

Riksarkivaren har som oppgave å hente inn årlig statistikk fra institusjoner som tar vare på historiske arkiv. Formålet er å få et overordna bilde av situasjonen for arkivene i arkivbevarende institusjoner, og å måle endringer over tid. Arkivstatistikken 2019 omfatter svar fra 150 institusjoner, 31 arkivinstitusjoner, 70 museum og 49 bibliotek. Svarandelen var i år på 92 prosent.

Vestfoldarkivets tall

Statistikken viser også at Vestfoldmuseene/ Vestfoldarkivet, i antall hyllemeter bevarte privatarkiver,  er den fjerde største arkivinstitusjonen etter Arkivverket, Bergen byarkiv og Arbeiderbevegelsesns arkiv og bibliotek.

Et annet område vi skiller oss ut på er antall foredrag holdt av ansatte: Arkivverket 45, Oslo Byarkiv 35 og Vestfoldarkivet 34. Neste institusjon på listen har holdt 17 foredrag. Aust-Agder museum og arkiv hadde besøk av 31 grupper/klasser. Vestfoldarkivet er nr. 2 med 27 klasser. I antall årsverk er vi blant de minste institusjonene. Vestfoldarkivet var også den institusjonen som oppgav mest tildelte utvikling-/og forskningsmidler

Se Arkivverkets tall og analyser fra 2019.