Arkivutviklingsmidler til ordning av hvalfangstarkiver

I dag fikk vi den glade nyheten om at Vestfoldarkivet har blitt tildelt arkivutviklingsmidler til ordning av hvalfangstarkiver.

Hvalfangst er det emnet som er mest etterspurt blant forskere hos oss. Som historisk tema undersøkes hvalfangsten fra stadig nye vinklinger. Vestfoldarkivet har jevnlig besøk på lesesalen av både norske og utenlandske forskere som arbeider med ulike forskningsprosjekter.

Hvalfangstarkivene er (med noen få unntak) oppbevart hos Vestfoldarkivet. Arkivene som dokumenterer hvalfangsten er samlet av Hvalfangstmuseet i Sandefjord gjennom deres 100-årige historie. I tillegg har Vestfoldarkivet, etablert i 1997, supplert dette arkivtilfanget. I dag er det i overkant av 500 hyllemeter med hvalfangstarkiver i vårt magasin. Men det finnes arkiver som forskerne enda ikke har fått tilgang til.

Med disse midlene vil vi heldigvis komme et stykke på vei med å få systematisert og katalogisert mer av dette materialet – som dermed blir tilgjengelig for publikum.

Lenke til Riksarkivarens fordeling av prosjekt- og utviklingmidler til arkiv.

 

 

Bildet viser en mann som står lent inntil en rød vegg i et arkiv.
Midlene vil være til stor hjelp med tanke på blant annet systematisering.