Avlevering fra videregående skoler i Horten

60 nye hyllemeter arkivmateriale fra Horten videregående skole

I forbindelse med forestående sammenslåing av Vestfold og Telemark fylkeskommuner til en fylkeskommune, vil Vestfoldarkivet i løpet av 2019 får avlevert store mengder med arkiver etter de videregående skolene i Vestfold.

I dag fikk vi avlevert rundt 60 hyllemeter arkivmateriale fra Horten videregående skole. Skolen har gjort en stor ryddejobb med ordning og listeføring av materialet, og avleverer nå arkivene etter tidligere Horten gymnas og Horten yrkesskole (Borre videregående skole).

Siden skjeggkre har blitt et økende problem for arkivinstitusjonene, blir alt arkivmateriale rutinemessig fryst før det settes i Vestfoldarkivets magasiner. FlytteEksperten stod for transporten.

En blond kvinne i blå arbeidsfrakk holder oppe et skjold i messing med tekst på
Ingrid Nøstberg med Horten høiere allmennskoles idrettsskjold – med oversikt over seierherrer fra 1924 til 1948. FOTO: Heidi Meen