Kvinne og mann står inne i et lokale og jobber med stabler av permer

Bankarkivprosjektet er godt i gang

Vestfoldarkivet har fått 200.000 fra Sparebank 1 Stiftelsen til systematisering av bankarkiver.

Arkivkonsulentene Petra E. Jensen og Jørgen Strøm fra Vestfoldarkivet er i full gang med å få orden etter Sandar Sparebank og Borre Sparebank. Her er det litt å holde styr på – metervis med ulike protokoller skal identifiseres og systematiseres, deriblant vekselobligasjoner, pantobligasjoner, spareprotokoller, bevilgningsprotokoller, direksjonens forhandlingsprotokoller, innskuddsprotokoller og mye mer!

Uvurderlig hjelp

Arbeidet går fremover og det listeføres og registreres underveis. Heldigvis har vi tidligere banksjef i Sandar/Sandefjord sparebank, Trygve Andersen, som «bakvakt». Han kan praktisk talt alt om bankvirksomhet, og kan forespørres ved behov. Det er uvurderlig.

Økonomisk støtte

De neste bankene som står for tur er Tjølling Sparebank, Fredriksvern Sparebank og Nøtterøy Sparebank. Vestfoldarkivet fikk nylig økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg for å systematisere arkivet etter sistnevnte bank. Så sant og si: vi blir ganske drevne på bankarkiver.

Kvinne og mann står inne i et lokale og jobber med en mengde permer
Her er Petra E. Jensen og Jørgen Strøm fordypet i finansens verden. Å ordne sparebankarkiver kan være krevende, men gir god innsikt i lokal bankvirksomhet.