Barndom utenfor Norge

Barndom utenfor Norge av Mette Hofsødegård ble gitt ut av Gyldendal forlag i samarbeid med Fylkesarkivet for Vestfold (nå Vestfoldarkivet) i 2006.

Boken rommer ni informative og gripende barndoms- og ungdomsfortellinger fra ulike deler av verden. Evans og Julia og de syv andre vi møter i denne boken, flyttet til Norge da de var ungdommer. Her forteller de om barndommen sin – om lekene de lekte, maten de spiste, om familie og skole. Målet med boken er å formidle kulturforskjeller på en positiv måte og å formidle likheter og ulikheter mellom generasjoner og kulturer.

Boken var siste del av i et større tverrfaglig-prosjekt i regi av Vestfold fylkeskommune, hvor prosjektet som helhet hadde fokus på innsamling og formidling av barndomsminner fra Vestfold og utenfor landets grenser. Dette var del av Handlingsplanen mot rasisme og fremmedfrykt.

Se også omtale fra Bokelskere.no

ISBN-13: 9788205355712

 

 

 

Bildet viser omslaget på boken.