Bruk av arkivmateriale

Arkiver er unikt og uerstattelig materiale og må behandles med varsomhet og respekt.

Behandles med forsiktighet

Dette må du huske når du ser på arkivmateriale på lesesalen:

  • Ikke åpne mer enn én arkivboks eller pakke om gangen.
  • Ikke endre på rekkefølgen av innholdet.
  • Ikke legg åpne protokoller oppå hverandre.
  • Ikke sett merker i materialet eller bruk det som skriveunderlag.
  • Ikke fjern innhold.

Kildehenvisninger

Vær også bevisst hvordan du bruker det arkivmaterialet du finner:

  • Skriv ned hvor opplysningene er hentet fra og gjengi kildehenvisninger i videre formidling.
  • Arkivmateriale fra Vestfoldarkivet krediteres slik: Fra arkivet etter Arkivskapers navn, A-1234 (arkivsignatur), Vestfoldarkivet. 

Respekt og personvern

  • Vis respekt for det som er skrevet.
  • Opplysninger som kan skade, krenke eller såre andre, må ikke bringes videre.
  • Mer om personvern her.

 

 

Tegning av en jente som sitter og grubler
Illustrasjon fra forsiden til utgave nr. 9 av Horten Husmorskoles elevavis "Sleiva", datert 30. januar 1930. (Fra arkivet A-1052, Vestfoldarkivet.)