Hva koster det?

Hovedregelen i loven er at innsyn i arkiver skal være gratis.

  • Vestfoldarkivet tar ikke betalt for å gjøre arkiver tilgjengelige på lesesal
  • Det er gratis å få kopi av rettighetsdokumentasjon
  • Digitalisering av arkiver som kan gjøres offentlig tilgjengelig er som hovedregel gratis
  • Kopiering fra arkiver som er i bruk på lesesalen er som hovedregel gratis
  • Det er gratis inngang på arrangementer

Unntak for gratisregelen:

  • Ved digitalisering eller kopiering av store mengder arkiv vil vi ta betalt i henhold til årlige satser fra Kulturdepartementet, med hjemmel i §4 i forskrift til offentlighetsloven. Pris vil bli beregnet og oppgitt før arbeidet starter