Toppen av et brevark med logo

Bugge-arkiver på Arkivportalen

Vestfoldarkivet har overtatt arkiver etter selskapene N. Bugge, F. Bugge, Bugge & Krogh-Hansen, skipsreder N. R. Bugge og AS F. A. Bugge. Med økonomisk støtte fra Riksantikvaren og Kulturrådet, er åtte arkiver – alle med tilknytning til hvalfangst - nå ordnet og katalogisert av Marit Slyngstad og Lone Kirchhoff.

Arkivene dekker perioden 1852 -2004 og dokumenterer en virksomhet som spenner fra skipshandel og partsrederi over hvalfangst i Sydishavet, til internasjonal shipping etter 1970.

I tillegg er et utvalg dokumenter og fotografier, blant annet flere spennende fotoalbum innlånt av Anne Bugge, er digitalisert og lagt ut på Arkivportalen.

Arkivkataloger på Arkivportalen

Klikk på lenkene under om du vil se katalogene til de åtte nevnte Bugge-arkivene på Arkivportalen:

(Referansen foran arkivnavnet henviser til arkivets unike signatur.)

Katalogene er også oversatt til engelsk. Klikk her om du vil se de oversatte katalogene / Click here for english information and catalogs.

Digitalisert materiale

Vi har valgt å digitalisere materiale fra selskapene N. Bugge og AS Hektor, og hovedsakelig fra perioden 1910-1931. I utvalget er det tatt hensyn til bredde og representativitet, informasjonstetthet og dokumentasjon av ekstraordinære aktiviteter, i tillegg til etablering og drift av landstasjonen på Deception Island og dokumentasjon om arbeidsforhold og livet om bord på kokeriene, hvalbåtene, og landstasjonen. Hensikten har vært å bidra til en bredere forståelse av arkivmaterialets potensiale som kilde, samt å lette bruken til videre forskning. På Arkivportalen er digitalisert materiale merket med et eget symbol ved siden av de aktuelle mappene i strukturtreet til arkivet.

Les mer om Bugge-prosjektet her.

Flere arkivkataloger med tilknytning til N. Bugge

Andre selskaper/aktører som har tilknytning til N. Bugge og som finnes på Arkivportalen:

A-1774 – Pa 665 – AS Sverre (0,01 hyllemeter)
A-1773 – Pa 664 – Tønsberg Sjøforsikringsselskap (3,00 hyllemeter)
A-2020 – Pa 880 – Norske Alliance AS, N. Bugge (4,8 hyllemeter)
A-1775 – Pa 666 – AS N. Bugge, Kristiania (1,3 hyllemeter)
A-1590 – Pa 516 – Saldanha Whaling Limited (0,42 hyllemeter)
A-1594 – Pa 520 – Hovlands Radiotelegraf AS (0,34 hyllemeter)
A-1586 – Pa 512 – Mercator AS (0,12 hyllemeter)
A-1591 – Pa 517 – Superior AS (0,3 hyllemeter)
A-1580 – Pa 506 – Aurora, Partsrederiet (0,13 hyllemeter)
A-1776 – Pa 667 – Sultans Rederi (0,24 hyllemeter)
A-1770 – Pa 661 – Partsrederiet Thor (0,01 hyllemeter)
A-1588 – Pa 514 – Husø IS (0,01 hyllemeter)
A-1769 – Pa 660 – Reserva AB (0,01 hyllemeter)
A-1327 – Pa 259 – N. R. Bugge AS, skipsaksjeselskap (23,3 hyllemeter)
A-1853 – Pa 739 – F. A. Bugge AS (1 hyllemeter)