Cellulosearkiv fra Buskerud til Vestfoldarkivet

To cellulosearkiv fra Buskerud har flyttet inn i Vestfoldarkivets magasin. I Buskerud mangler det magasinplass til store bedriftsarkiv, og Vestfoldarkivet har derfor valgt å ta imot arkivene etter Vestfos cellulosefabrikk (1886-1976) og Skotselv cellulosefabrikk (1888-1978).

De siste årene har det vært store utfordringer for celluloseindustrien, som har måtte legge ned flere virksomheter. De tilhørende arkivene er ofte veldig store og kan være opptil 1.000 hyllemeter.

For at arkivene skal bli bevart for ettertiden og være tilgjengelige for befolkningen, har Vestfoldarkivet sagt ja til å ta imot to cellulosearkiv. Arkivene var på plass i Hinderveien 20. september.

– Bedriftene har vært to hjørnestensbedrifter, og arkivene vil derfor være kilder til både bedrifts- og sosialhistorie, og arbeidsmiljø. De forteller mye om utviklingen av blant annet Vestfossen som samfunn, forklarer Ann Tove Manshaus, rådgiver i Vestfoldarkivet.

Stilles ut på kunstlaboratorium

Vestfoldarkivet har rollen som koordinerende institusjon for privatarkiv i Buskerud, og har jobbet aktivt de siste årene for å sikre arkiver etter det private næringslivet. Etter tre søknadsrunder fikk Eiker Arkiv 175.000 kroner i støtte fra Kulturrådet og Arkivverket, for å bevare arkivene.

Buskerud fylkeskommune har også gitt penger til både flytting av arkivene, og til å lage formidling på Vestfossen Kunstlaboratorium i fremtiden. Kunstlaboratoriumet holder til i de gamle fabrikklokalene til Vestfosen cellulosefabrikk.

– Det er mange som kommer innom bare for å se de gamle lokalene, og vi har derfor et samarbeid med kunstlaboratorium om å formidle deler av det historiske arkivet, forteller Manshaus.

Tilgjengelig for publikum

For ikke å få skadedyr inn i magasinet, blir arkivene fryst av Samlingsforvaltningen, før de plasseres i magasinet i Vestfoldarkivet.

Ordningsprosjektet starter opp i 2019 og arkivene vil etter hvert bli tilgjengelig for publikum på Vestfoldarkivets lesesal og på Arkivportalen.no.

– Arkivet må antas å ha stor industrihistorisk verdi, sier Manshaus.

Bildet viser Ann Tove Manshaus som holder en bok.
PROSJEKTLEDER: Ann Tove Manshaus, rådgiver i Vestfoldarkivet, har vært ansvarlig for å ta imot arkivene i Hinderveien 10 i Sandefjord. FOTO: Caroline Omlid, Vestfoldmuseene.
Bildet viser en medarbeider fra Flexi Flyttebyrå som som løfter en eske.
FLYTTING AV ARKIV: Flexi Flyttebyrå hadde oppdraget med å pakke ned og flytte arkivene fra Hokksund rådhus til Vestfoldarkivet. FOTO: Ann Tove Manshaus.
Bildet viser Eivind Gramer som bruker en jekktralle til å sette på plass en pall.
MYE JOBB: Eivind Gramer, rådgiver i Vestfoldarkivet, har sørget for at cellulosearkivene har blitt forsvarlig plassert i Sandefjord. FOTO: Ann Tove Manshaus